in

Tutuklu ya da Hükümlüler Gayrimenkul Satışı Yapabilir mi ?

Hükümlüye vasi tayini nasıl yapılır ?

Medeni Kanununa göre, bir yıl ve daha uzun süreli özgürlüğü kısıtlayan bir cezaya mahkum edilmiş her reşit kimse için vasi atanması gerekir. Atanan vasi tutuklu ya da hükümlüye ait tüm mallar üzerinde yetkili olur.

Tutuklu ise;

Tutuklular noter vasıtasıyla cezaevinde vekaletname düzenlettirerek gayrimenkullerinin satış işlemini yapabilmektedirler.

Vekaletname metninde noter tarafından cezaevine giderek vekaletnamenin yazıldığı belirtilmişse ya da vekaletname metninden kişinin tutuklu olduğu anlaşılıyorsa, vekalet verenin hüküm giyip giymediğinin cumhuriyet savcılığı tarafından ceza ve tutukevine sorulması gereklidir.

Alınacak yanıtta kişinin tutuklu olduğu belirtilmiş ise vekalet geçerli olup, talep edilen işlem yapılabilir.

Hükümlü ise;

Kişinin hükümlü olduğu yazılmış olup da hükmün henüz kesinleşmemiş olduğu belirtilmiş ise yine vekalet geçerlidir.

Ancak kişinin hükümlü olduğu ve hükmün de kesinleşmiş olduğu belirtilmiş ise artık o vekaletname ile işlem yapılması mümkün değildir.

Hükümlü şahsa mahkemece vasi atanması ve vasinin tapu müdürlüğünden vesayet hükümlerine göre talepte bulunması gerekir.

Hükümlüye Vasi Tayini Nasıl Yapılır ?

TMK 407 gereği bir yıl ya da daha uzun süreli hapis cezasına mahkum olan her şahsa vasi tayin edilmesi zorunludur. Cezaevi (Ceza İnfaz Kurumu) Müdürlüğü böyle bir hükümlünün cezasını çekmeye başladığını, kendisine vasi atanmak üzere hemen hükümlünün yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesine bildirmek, ihbar etmekle yükümlüdür. Burada cezaevi yönetimince hükümlüye kendisine kimin vasi tayin edilmesini istediği sorulur. Cezaevi tarafından Sulh Hukuk Mahkemesine yapılan bildirimde hükümlünün kimin kendisine vasi tayin edilmesini istediğine de yer verilir.

Sulh Mahkemesi hükümlünün veya anne-babasının önerdiği kimseyi, hükümlünün eşine ya da yakın hısımlarından birine öncelik vererek vasi olarak atar.

Burada vasinin belirli koşulları taşıdığına; yerleşim yerinin yakın olması, hükümlü ile ilişkilerinin iyi olması, aralarında menfaat çatışmalarının ve düşmanlığın bulunmaması, yasal engellerinin olmaması gibi hususlara dikkat edilir.

Burada mahkeme hükümlünün kendisine, yerleşim yerindeki bankalara, tapu müdürlüğü, belediye ve vergi dairesine yazılar yazarak malvarlığına dair araştırma yapacak, yine hükümlünün yerleşim yerinin bağlı olduğu emniyet müdürlüğüne yazı yazarak hükümlü ile vasi adayı arasında menfaat çatışması, husumet, düşmanlık bulunup bulunmadığına dair araştırma yapacak, bu yazıların yanıtlarını dosyaya ekledikten sonra vasi adayının da görüşünü sorarak karar verecektir.

Kesinleşmiş cezası bulunan hükümlüler için tayin edilen vasi, hükümlüye ait tüm gayrimenkuller üzerinde tam yetkilidir, bu gayrimenkulleri satabilir ve kullanabilir.

Ne düşünüyorsunuz?

123 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Tapu İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

18 İlçede Hafriyat Depolama Alanları Belirlendi