in

Arazi Toplulaştırmasına Dair Kritik Düzenleme !

Yeni Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı

2021 yılında yapılacak arazi toplulaştırmaları ile ilgili olarak önemli bir yönetmelikle kritik düzenlemeler yapıldı. İlgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının “Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, isteğe bağlı toplulaştırma, proje alanı içerisinde sayıca ve sahip oldukları arazilerin alansal olarak yüzde 50’den fazlasına malik bulunan arazi sahiplerinin ya da kanuni mirasçılarının yazılı muvafakati ile gerçekleştirilecek.

Köy tüzel kişilikleri, belediyeler, kooperatifler, birlikler gibi tüzel kişilikler ya da kamu kuruluşları, gerekçe raporu ile müracaat ederek toplulaştırma isteğinde bulunabilecek.

Gerekçe raporunun yeterli görülmesi halinde, isteğe bağlı yapılacak arazi toplulaştırması projeleri için proje alanı içerisinde sayıca ve sahip oldukları arazilerin alansal olarak yüzde 50’den fazlasına malik bulunan arazi sahiplerinin ya da kanuni mirasçılarının yazılı muvafakati alınacak.

Toplulaştırma yapılacak alanda, uygulamayı geciktirmemek için 3 yılı geçmemek üzere, yapılacak bitkisel üretimin tür ve çeşidi, kapsayacağı alan çiftçilerin de katılımı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ya da proje idaresince kararlaştırılacak ve tutanak altına alınacak.

Alınan bu karar, gerekçeleriyle DSİ ya da proje idaresinin web sitesinde ve mahallindeki muhtarlık binası, köy konağı ve camisinden birinde ve yerleşim biriminin bağlı olduğu kaymakamlığın ilan tahtalarında duyurulacak. Karara uyulmaması uygulamayı geciktirmeyecek. Arazi toplulaştırma projesinin uygulama çalışmalarına başlanacağı da yerel ekim mevsiminden en az 30 gün önce aynı yöntemlerle duyurulacak.

GELİR KAYIPLARI KARŞILANACAK

Arazi toplulaştırması nedeniyle kısıtlama getirilen alanlarda ürün ve mütemmim cüzlere verilecek zarar ile taşınmaz sahiplerine yeni parseller teslim edilene kadar, zarar verilerek işgal edilen ve ekilemeyen sonraki yıllar için kullanılamayan alanlar nedeni ile doğabilecek gelir kayıpları, arazi toplulaştırmasını yürüten DSİ ya da proje idaresince karşılanacak.

Tapuda kanal, yol ve mera gibi kamunun ortak kullanımına tahsis edilmiş ve maliki belli olmayan alanlarda zarar, ziyan ve gelir kaybı ödemesi yapılmayacak.

Arazi Derecelendirme Komisyonunca tespit edilen denklik dönüşüm katsayılarını ve parsellerin birim değeri cinsinden karşılıklarını gösterir mülkiyet listesi ve arazi derecelendirme haritası, yerelindeki muhtarlık binası, köy konağı ve camisinden biri ve yerleşim biriminin bağlı olduğu kaymakamlığın ilan tahtalarında ve uygun olması halinde internet ortamında 30 gün süreyle askıya çıkarılarak ilan edilecek.

Arazi malikleri ve diğer ilgililer, arazi derecelendirmesi hakkında itirazlarını, ilanın başlangıcından ilanın kaldırıldığı günü takip eden iş gününün mesai bitimine kadar yazılı olarak DSİ ya da proje idaresine yapabilecek. Bir belgeye dayanmayan ve yazılı olarak yapılmayan itirazlar incelenmeyecek.

Toplulaştırma sahasında arazisi bulunan arazi malikleri ile işletme bazında yeni parselasyon planına yönelik tercihlerinin alınacağı mülakatlar yapılırken, bu mülakatlar, arazi malikleri adına, mülakat yetkilendirme formunun DSİ ya da proje idaresine ibrazı durumunda gerçekleştirilebilecek.

Proje alanına hitap eden tesislerden direk ve trafo yeri, dinlendirme ve depolama havuzları gibi daha sonradan ruhsata tabi yasal prosedürler gerektiren yerler, mümkünse, Hazine adına tescil edilecek. Aksi halde ilgili kurum tarafından kamulaştırma yapılacak.

Arazi toplulaştırması sonuçlanmış ve tescili yapılmış olan alanlarda mahkeme kararları ve idareden kaynaklı maddi hatalar gibi zorunlu hallerde yapılacak değişikliklere yönelik programlar için yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı aranmayacak. DSİ ya da proje idaresinin onayı ile gerekli düzenleme yapılacak ve uygulama sonucu meydana gelen yeni duruma dair teknik dosya hazırlanarak kadastro müdürlüğüne gönderilecek.

Öte yandan, yönetmeliğin “Arazi toplulaştırması projelerinde köy sınır değişimleri sonucu üzerinde sabit tesis bulunan parsellerin komşu köy sınırına geçmesi durumunda taşınmaz üzerinde bulunan mütemmim cüz bedelleri ile malikin bulunduğu yerleşim yerinin projesi tamamlanıp yeni yer teslim edilinceye kadarki gelir kaybı DSİ ya da proje idaresi tarafından ödenir.” hükmü yürürlükten kaldırıldı.

Ne düşünüyorsunuz?

217 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Aşk-ı Memnu Dizisinin Çekildiği Yalı Müze Oldu

Avrupa’da En Popüler 10 Turistik Yer