in ,

Arazi ve Arsa Hakkında Mevzuat Değişikliği

Resmi Gazete’de Yayımlandı !

21 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik kapsamında önemli mevzuat değişikliklerine gidilmiş oldu.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 21 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Daha önce yapılmış yalnız mahkeme kararı ile iptal olmuş imar programları sebebiyle geri dönüşüm prosedürleri yapılarak kök parsele dönülmesi sonucunda, iptal edilen imar uygulamasına göre tahsis edilmiş ve üzerinde yapı bulunan imar parsellerinin, yeni yapılan parselasyon planında kök parselinin bulunduğu yer ya da en yakın yerden tahsis edilememesi sebebiyle, burada bulunan bina ve müştemilatların bulunduğu parselin, bina sahipleri adına tescil edilememesi durumunun ortaya çıkması ya da davaya konu parselin imar planında umumi ve kamu hizmetlerine ayrılan alanlara denk gelmesi ve benzeri hukuki ya da fiili imkansızlıklar sebebiyle geri dönüşüm prosedürleri yapılamaması durumunda;

Ne düşünüyorsunuz?

52 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Özelleştirme İle İlgili Yeni Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yabancılar En Çok İstanbul’u Tercih Etti