in ,

Baz İstasyonlarının Ruhsatlandırılmasına Dair İmar Kanunu Değişikliği !

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Baz İstasyonlarının Kira ve Ruhsat Bedelleri Belli Oldu

Elektronik haberleşme hizmetinin sekteye uğraması kamu güvenliğine dair ihtiyaçlar, acil durum ve afet durumlarda ciddi tehlikeler doğurmakla beraber kamunun vatandaşlara elektronik ortamda verdiği hizmetleri de aksatabiliyor. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu değişikliği, baz istasyonlarının ruhsat ve izin süreçlerine dair konuları netleştirerek idari yaptırımlar nedeniyle işletilemez hale gelen sahaların yeniden vatandaşın hizmetine sunulması için büyük bir adım oldu.

Baz istasyonlarının ruhsatlandırılmasına dair 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun Değişikliği ile:

Geniş bant internet altyapısının ( bir telekominikasyon cihazının veya sinyalinin başka bir standart veya olağan bir sinyal ya da cihazdan daha geniş bant genişliğine sahip olması ) ülke genelinde geliştirmesi amacıyla madde düzenlemesi ile arsa ve arazilerde yapılacak elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus 15 metreden yüksek kule ve direkler ile bunlarla beraber yapılacak altyapı öğeleri için 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi şartı getirilmiş ve altyapının yaygınlaştırılmasının kolaylaştırılması sağlandı.

İmar planında gösterilmeyen yapıların ruhsatlandırılması mümkün olmadığından üçüncü ve dördüncü fıkrada ruhsat yerine izin belgesi kavramı getirildi. Aynı fıkralarda arsa ve arazilerde 15 metreden çok olmayan kule ve direkler ile bunların altyapı öğeleri ile yapı ve binalarda elektronik haberleşme istasyonlarına özgü yapılacak kule ve direkler ile bunların altyapı öğeleri için statik raporla denetim yapılması sağlanmış ve imar kanununu kapsamında bu yapılara verilecek izin için istenecek belgeler düzenlendi.

Söz konusu madde hükümleri ile denetimsiz bir alan olmaması için statik bakımından sakınca oluşturmadığına dair inşaat mühendislerinde hazırlanacak rapor şart tutulurken, fenni mesuliyetin ilgili işletmecilerce üstlenilmesi sağlandı.

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 26’ncı ve 27’nci maddeleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikler kısacası şöyle:

• Arsalarda 15 metreden yüksek kule ve direkler için 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi ve ruhsat alınması,

Arsalarda 15 metreden yüksek olmayan kule ve direkler ile yapı ve binalardaki kule ve direkler için ise izin belgesi alınması,

• İzin ya da ruhsat verilirken istenecek belgeler ve ücretlerin ne olacağına dair hükümler yer aldı.

Ayrıca; bina ve yapılarda direk ve kuleler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına; yüksekliği on metreden az olma, statik ve elektrik bakımından sakınca olmadığına dair inşaat ve elektrik/elektronik mühendislerince hazırlanacak rapor ile bu meslek mensuplarınca fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname verilmek kaydı ile ilgili idarelerce izin verilmesi şartı getirildi.

• 406 sayılı Kanunun Ek 35’nci maddesine göre 02.07.2004 ile 01.10.2009 tarihleri arasında kurulmuş ve faal olan baz istasyonların kazanılmış hakları korunmuş oldu. Bu tarih aralığı dışındakiler için ise gerekli belgeleri sunmak kaydıyla ücreti mukabili ruhsat veya izin verilmesi hükmü düzenlendi. Baz istasyonları için kamu kurum ya da kuruluşları tarafından yer kullandırılması durumunda uygulanacak kira bedellerine bir üst sınır getirildi. Büyükşehirlerde Yer Seçim Belgesi ücretin 5 katı, diğer yerlerde ise 3 katı – 2020 yılı için ücreti 3.640,04 TL üst sınır olarak belirlendi.

Ne düşünüyorsunuz?

172 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Gayrimenkul Yatırımı Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli

ABD’de Konut Piyasası Endeksi Rekor Kırdı