in ,

Binalara Yağmur Suyu Toplama Zorunluluğu Getirildi

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi !

Kuraklık riski sebebiyle tüm binalarda yağmur suyu toplama sistemi kurulması zorunlu hale getirildi !

Türkiye’de bu sene yağmur miktarının büyük ölçüde düşmesi ile Ankara ve İstanbul başta olmak suretiyle birçok şehirde kuraklık riski ile su kesintileri gündeme gelmişti. Her sene giderek düşen yağmur miktarı ile Türkiye kuraklık riski ile karşı karşıya kaldı.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuraklık riskine karşı yeni bir tedbir kararını programa aldı. Yayımlanan yönetmeliğin 5. maddesi kapsamında yapılan ekleme ile yeni yapılacak olan bütün binalarda yağmur suyu toplama tankı bulunması zorunlu hale getirildi.

Söz konusu yönetmelik hayata geçirildi ve 23 Ocak 2021 tarihi itibari ile 2 bin metrekareden daha büyük parsellerde yeni yapılacak olan bütün binalarda yağmur suyu toplama tankı yapılması da zorunu hale getirilmiş oldu.

Yapılan düzenlemede ilgili madde ;

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki (a) bendi eklenmiştir.

“a) 2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapılarda mekanik tesisat projesine; çatı yüzeyi yağmur sularının, tabii zemin altında tesis edilecek yağmur suyu toplama tankında toplanması, gerekmesi durumunda filtre edilerek tekrar kullanılması amacıyla yağmur suyu toplama sistemi projesi de eklenir. İlgili idarelerce daha küçük parsellere dair de zorunluluk getirilebilir. Yağmur suyu toplama tankı, parselin yan, arka ya da parsel sınırına 3 m.den çok yaklaşmamak kaydı ile ön bahçe zemini altında konumlandırılır. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmur suyu şebekesine bağlanır, atık su şebekesine bağlanamaz.

Yağmur suları tanka toplanacak, yağmur suyu toplama sistemi kuraklık riskine karşı koruyucu olacak !

Yeni düzenleme ile yağmur suyu toplama sistemi ile 2 bin metrekareden daha büyük parseller üzerinde kurulacak bütün binaların çatılarında yağmur suyu toplama sistemi kurulacak. Çatıda kurulan sistem ile toplanacak olan yağmur suları bahçe zemini altında yapılacak olan depoda toplanacak.

Burada biriken su ihtiyaç duyulduğu anda bahçe sulama başta olmak suretiyle binanın diğer su ihtiyaçları için kullanılabilecek. İsteyen idareler için de bu zorunluluğu getirme yetkisi verilerek daha küçük parsellerde kurulu olacak yeni binalarda da yağmur suyu toplama sistemi zorunlu hale getirilebilecek.

Ne düşünüyorsunuz?

234 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

En Çok Konut Satılan İlçeler

Kiralık Evlerle İlgili Yeni Düzenleme !