in

BOTAŞ Tesislerine Yönelik Düzenleme Yapıldı !

Tesislerin tasarımı, inşası ve işletilmesine dair usul ve esaslar belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğüne (BOTAŞ), Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, içinde LNG ve FSRU tesisleri ve terminalleri de dahil olmak suretiyle BOTAŞ’a ait ham petrol ve doğal gazın iletimi ve depolanmasına ait tesislerin, inşası ve güvenilir şekilde işletilmesine dair gerekli çevre ve teknik emniyet kuralları belirlendi.

Ayrıca, yönetmelik boru hatları güzergahı boyunca oluşan imar planlama çalışmaları, yapılaşma, tesis kurma, ruhsatlandırma gibi durumlar için dikkate alınması gereken emniyet ya da bu tesislere yaklaşım mesafelerini de kapsıyor.

Yönetmelikte, petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinde kesintisiz akış ve arz güvenilirği ile kaçak olmamasına dayalı, sürdürülebilir, çevreyle uyumlu bir güvenlik kuralı ve politikası yürütülmesi esas alındı.

Boru hatlarında yıllık bazda kaçak ve arıza sıklığını sürekli azaltan bir uygulama geliştirilmesi zorunlu olacak.

Bu amaçla her bir boru hattı için, boru hatları hakkında her bir işletme/şube müdürlüğü, kendi görev alanı içinde kalan faaliyetleri, bütçeleri ve zamanlamaları ihtiva eden söz konusu uygulama kapsamında periyodik (aylık ve yıllık) olarak somut ve etkin faaliyet planları geliştirecek.

Bu periyodik faaliyet planları, bir önceki yılda boru hattının maruz kaldığı arıza sonuçlarıyla direkt olarak ilgili olacak ve tespit edilen bu arızaların bir daha tekrarlanmamasını ya da asgariye indirilmesini hedef alacak.

Doğal gaz ve ham petrol piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm tesislerin tasarımı, yapım ve montajı, test ve denetimi, işletmeye alma ve işletilmesi, bakımı, onarımı ve tesislerde asgari emniyetin sağlanması hakkında Avrupa Standartları (EN), Türk Standartları (TS), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI), Amerika Makine Mühendisleri Derneği (ASME), Amerikan Gaz Birliği (AGA), Amerikan Petrol Enstitüsü (API), Alman Standart Enstitüsü (DIN) ve Ulusal Yangından Korunma Birliği Kurumu (NFPA) standartlarından herhangi birine ya da bu standartlarda yoksa TSE tarafından kabul gören diğer standartlara ya da dokümanlara uyulması zorunlu olacak.

Ne düşünüyorsunuz?

67 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

17 Bina İçin Acil Yıkım Kararı Alındı

Merkez Bankası’nın Yeni Faiz Kararı !