in

Çeşme’de Tarla Vasfındaki Taşınmazlar Satışa Sunuldu !

İcradan satılık tarlalara dair tüm detaylar haberimizde…

İzmir Çeşme Satış Memurluğu, Alaçatı Mahallesinde bulunan 5 gayrimenkulü 11 milyon 122 bin lira bedelle satışa sundu. Satış ihalesi 28 Nisan tarihinde saat 13:30’da gerçekleştirilecek.

İhale Detayları ;

1 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

İzmir İli, Çeşme İlçesi , Alaçatı Mahallesi Hacıloka mevkiinde 247 Ada, 7 Parsel, nosunda kayıtlı zeytin ağaçlı tarla vasfında 4.483,80 M2 miktarındaki taşınmaz tapu kaydındaki 11.06.2018 tarih 5750 yevmiyeli Doğal Sit-Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanında kalmaktadır şerhi ile hissedar Ozan Çakil hissesindeki Adem kızı Hilal Oğuz lehine satış vaadi şerhi tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır. Taşınmaz üzerinde 5060 yaşlarında 4 adet zeytin ağacı, 25-30 yaşlarında 3 adet zeytin ağacı, 15-20 yaşlarında 1 adet zeytin ağacı bulunmaktadır.

Adresi : Alaçatı 12080 sokak ile 12108 sokağın kesişiminde bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 4.483,80 m2 Arsa Payı : Tamamı

Imar Durumu : Celbedilen imar durumuna göre taşınmaz 1/100000 ölçekli Manisa İzmir Planlama bölgesi Çevre düzeni planı kapsamındadır. Kentsel gelişme alanı olarak planlanan alanda kalmaktadır. 27.04.2018 gün 76074 sayılı bakan oluru ile onanan İzmir Il nolu Tabiat varlıklarını koruma Bölge Komisyonunun 11.01.2018 gün ve 306 sayılı kararı ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edilen alanda kalmaktadır. 06.12,2016 gün ve 29910 sayılı resmi gazetede yayımlanan korunan alanlarda yapılacak planlara dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri geçerlidir. 07.12.2019 gün ve 30971 sayılı resmi gazetede yayımlanan doğal sit alanlarını koruma ve kullanım koşulları ilke kararları geçerlidir. İzmir Çevre Sehircilik Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu izni olmadan uygulama yapılamaz. 1/25000 ölçekli ya da 1/5000 ölçekli NIP ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.

Kiymeti : 3.146.800,00 TL

1. Satış Günü : 28/04/2021 günü 13:30 – 13:40 arası

2. Satış Günü : 28/05/2021 günü 13:30 – 13:40 arası

2 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

İzmir İli, Çeşme İlçesi Alaçatı Mahallesi Hacıloka mevkiinde 247 Ada, 8 Parsel nosunda kayıtlı zeytin ağaçlı tarla vasfında 4.402,96 M2 miktarındaki taşınmaz tapu kaydındaki 11.06.2018 tarih 5750 yevmiyeli Doğal Sit Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanında kalmaktadır şerhi ile hissedar Ozan Çakıl hissesindeki Adem kızı Hilal Oğuz lehine satış vaadi şerhi tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır. Taşınmaz üzerinde 80-90 yaşlarında 49 adet zeytin ağacı ve 15-20 yaşlarında 4 adet zeytin ağacı bulunmaktadır.

Adresi : Alaçati 12080 sokak üzerinde ada pafta bazında,

Yüzölçümü : 4.402,96 m2 Arsa Payı : tamamı

İmar Durumu : Celbedilen imar durumuna göre taşınmaz 1/100000 ölçekli Manisa İzmir Planlama bölgesi Çevre düzeni planı kapsamındadır. Kentsel gelişme alanı olarak planlanan alanda kalmaktadır. 27.04.2018 gün 76074 sayılı bakan oluru ile onanan İzmir Il nolu Tabiat varlıklarını koruma Bölge Komisyonunun 11.01.2018 gün ve 306 sayılı kararı ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edilen alanda kalmaktadır. 06.12,2016 gün ve 29910 sayılı resmi gazetede yayımlanan korunan alanlarda yapılacak planlara dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri geçerlidir. 07.12,2019 gün ve 30971 sayılı resmi gazetede yayımlanan doğal sit alanlarını koruma ve kullanım koşulları ilke kararları geçerlidir. İzmir Çevre Şehircilik Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu izni olmadan uygulama yapılamaz 1/25000 ölçekli ya da 1/5000 ölçekli NIP ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 3.142.872,00 TL

1. Satış Günü : 28/04/2021 günü 14:00 – 14:10 arası

2. Satış Günü : 28/05/2021 günü 14:00 – 14:10 arası

Satış Yeri : Sakarya mahallesi 2001 sokak No 131 (Çeşme Belediyesi Çakabey kültür merkezi Migros üstü) Çeşme İzmir

3 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

İzmir ili, Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Yıkık değirmen mevkiinde 248 Ada, 33 Parsel nosunda kayıtlı tarla vasfında 2.268,87 M2 miktarındaki taşınmaz tapu kaydındaki 11.06.2018 tarih 5750 yevmiyeli Doğal Sit-Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanında kalmaktadır şerhi ile hissedar Ozan Çakıl hissesindeki Adem kızı Hilal Oğuz lehine satış vaadi şerhi tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır. Taşınmaz içinde birer zeytin ve badem ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın kadastral yolu bulunmamaktadır.

Adresi : ada pafta bazında

Yüzölçümü : 2.268,87 m2 Arsa Payı : Tamamı

İmar Durumu : Celbedilen imar durumuna göre taşınmaz 1/100000 ölçekli Manisa İzmir Planlama bölgesi Çevre düzeni planı kapsamındadır. Kentsel gelişme alanı olarak planlanan alanda kalmaktadır. 27.04.2018 gün 76074 sayılı bakan oluru ile onanan İzmir Il nolu Tabiat varlıklarını koruma Bölge Komisyonunun 11.01.2018 gün ve 306 sayılı kararı ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edilen alanda kalmaktadır. 06.12.2016 gün ve 29910 sayılı resmi gazetede yayımlanan korunan alanlarda yapılacak planlara dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri geçerlidir. 07.12,2019 gün ve 30971 sayılı resmi gazetede yayımlanan doğal sit alanlarını koruma ve kullanım koşulları ilke kararları geçerlidir. İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu izni olmadan uygulama yapılamaz. 1/25000 ölçekli ya da 1/5000 ölçekli NIP ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 1.135.935,00 TL

KDV Oranı : 1.

Satış Günü : 28/04/2021 günü 14:30 – 14:40 arası

2. Satış Günü : 28/05/2021 günü 14:30 – 14:40 arası

Satış Yeri : Sakarya Mahallesi 2001 Sokak No 131 Çeşme belediyesi Çakabey Kültür Merkezi Migros üstü) Çeşme İzmir

4 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

İzmir İli, Çeşme ilçesi, Alaçatı Mahallesi Yıkık değirmen mevkiinde 248 Ada, 34 Parsel nosunda kayıtlı zeytin ağaçlı tarla vasfında 2.351,64 M2 miktarındaki taşınmaz tapu kaydındaki’ 11.06.2018 tarih 5750 yevmiveli Doğal Sit-Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanında kalmaktadır şerhi ile hissedar Ozan Çakıl hissesindeki Adem kızı Hilal Oğuz lehine satış vaadi şerhi tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır. Taşınmaz üzerinde 12-15 yaşında 6 adet zeytin ağacı, 7-9 yaşlarında 7 adet zeytin ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın kadastral yolu bulunmamaktadır.

Adresi : ada pafta bazında

Yüzölçümü : 2.351,64 m2

Arsa Payı : Tamamı

İmar Durumu : Celbedilen imar durumuna göre taşınmaz 1/100000 ölçekli Manisa İzmir Planlama bölgesi Çevre düzeni planı kapsamındadır. Kentsel gelişme alanı olarak planlanan alanda kalmaktadır. 27.04.2018 gün 76074 sayılı bakan oluru ile onanan İzmir Il nolu Tabiat varlıklarını koruma Bölge Komisyonunun 11.01.2018 gün ve 306 sayılı kararı ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edilen alanda kalmaktadır. 06.12,2016 gün ve 29910 sayılı resmi gazetede yayımlanan korunan alanlarda yapılacak planlara dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri geçerlidir. 07.12,2019 gün ve 30971 sayılı resmi gazetede yayımlanan doğal sit alanlarını koruma ve kullanım koşulları ilke kararları geçerlidir. İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu izni olmadan uygulama yapılamaz 1/25000 ölçekli ya da 1/5000 ölçekli NIP ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.

Kiymeti : 1.180.020,00 TL

1. Satış Günü : 28/04/2021 günü 15:00 – 15:10 arası

2. Satış Günü : 28/05/2021 günü 15:00 – 15:10 arası

Satış Yeri : Sakarya mahallesi 2001 Sokak No 131 ( Çeşme Belediyesi Çakabey Kültür Merkezi Migros üstü) Çeşme İzmir

5 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

İzmir ili, Çeşme ilçesi ,Alaçatı Mahallesi Yıkık değirmen mevkiinde 248 Ada, 47 Parsel nosunda kayıtlı zeytin ağaçlı tarla vasfında 5.033,89 M2 miktarındaki taşınmaz tapu kaydındaki 11.06.2018 tarih 5750 yevmiyeli Doğal Sit-Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım kalmaktadır şerhi ile hissedar Ozan Çakil hissesindeki Adem kızı Hilal Oğuz alanında lehine satış vaadi şerhi tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır. Taşınmaz üzerinde 15-20 yaşlarında 20 adet zeytin ağaç 1, 12-15 yaşlarında 11 adet zeytin ağacı ve 100-120 yaşlarında 1 adet zeytin ağacı bulunmaktadır, Taşınmazın kadastral yolu bulunmaktadır.

Adresi : ada pafta bazında

Yüzölçümü : 5.033,89 m2

Arsa Payı : Tamamı

İmar Durumu : Celbedilen imar durumuna göre taşınmaz 1/100000 ölçekli Manisa İzmir Planlama bölgesi Çevre düzeni planı kapsamındadır. Kentsel gelişme alanı olarak planlanan alanda kalmaktadır. 27.04.2018 gün 76074 sayılı bakan oluru ile onanan İzmir II nolu Tabiat varlıklarını koruma Bölge Komisyonunun 11.01.2018 gün ve 306 sayılı kararı ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edilen alanda kalmaktadır. 06.12.2016 gün ve 29910 sayılı resmi gazetede yayımlanan korunan alanlarda yapılacak planlara dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri geçerlidir. 07.12,2019 gün ve 30971 sayılı resmi gazetede yayımlanan doğal sit alanlarını koruma ve kullanım koşulları ilke kararları geçerlidir. İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu izni olmadan uygulama yapılamaz 1/25000 ölçekli ya da 1/5000 ölçekli NIP ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 2.516.945,00 TL

1. Satış Günü : 28/04/2021 günü 15:30 – 15:40 arası

2. Satış Günü : 28/05/2021 günü 15:30 – 15:40 arası

Satış Yeri : Sakarya mahallesi 2001 Sokak No 131 (Çeşme Belediyesi Çakabey Kültür Merkezi Migrosüstü) Çeşme İzmir

SATIŞ ŞARTLARI

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en fazla artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi ya da bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı talebinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallik Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını bilhassa faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen ya da verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine neden olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ilaveten temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ilaveten hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa ilk önce teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede acık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, ayrıca bilgi almak isteyenlerin 2020/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Ne düşünüyorsunuz?

145 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

İnşaatı Devam Eden Eve Kredi Çıkar Mı ?

Kira Geliri Beyannamesi İçin Son Tarih Yaklaşıyor !