in

Değerleme İşlemlerinde Malik Onayı Gerekiyor !

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kararları uyarınca TAKBİS başvurularında malik onayı aranacak.

Yeni düzenleme kapsamında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan veri paylaşımlarında, değerlemeye konu olan taşınmazın malikinin onayı isteniyor. Düzenleme ile taşınmaz maliklerinin web tapu sistemi ya da ALO 181 çağrı merkezi üzerinden değerleme işlemi için onay vermeleri istenecek.

Değerleme firmaları tarafından, değerleme talebi oluşturulduktan sonra, maliklerde web tapu sistemi vatandaş portalı üzerinden ya da ALO 181 Çağrı Merkezi üzerinden, Ticaret şirketlerinde web tapu sistemi şirket portalı üzerinden, sol menüde bulunan “Yetki işlemleri” bölümünde bulunan “Değerleme Yetki Onay” bölümü üzerinde onaylaması gerekecek. Değerleme yapılacak olan taşınmazda çok sayıda malik olması halinde programa alınan sistem üzerinden “gerçek kişi malik” bölümünden yapılacak taleplerde tek malikin isteği ve onayı ile işlemler yapılabilecek. Değerleme uzmanları ve şirketleri de portal üzerinden “başvuru onay takip” bölümünden başvurunun durumu takip edilebilecekler.

Değerleme talebine konu olan taşınmazın tek malik olması halinde direkt olarak bu malikin web tapu kullanıcısı olup olmadığı kontrol edilerek veri giriş yapılmadan kaydın ilgili malikin onayına sunulması ilerleyen zamanda devreye alınması planlanan düzenlemelerden. Ayrıca taşınmaz malikinin değerleme başvurusu öncesinde yetki vermesine yönelik olarak web tapu sisteminde geliştirme yapılarak, “Taşınmaz değerleme yetkisi verme” ekranının programa alınmasına yönelik çalışma yapılması da planlanıyor.

Düzenleme şahsi verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak suretiyle kişilerin esas hak ve özgürlüklerini güvenliğini sağlamak ve şahsi verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek üzere yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kararları uyarınca yapılıyor.

Gayrimenkul değerlemesine konu olan taşınmaz maliklerinin sistem ya da çağrı merkezi üzerinden onay vererek değerleme başvurularının alınmasına karar verilmiştir. Taşınmaz değerlemesine konu olan taşınmaz malikinin web tapu sistemi ya da çağrı merkezi üzerinden onay vererek değerleme başvurularının alınmasına karar verilmiştir. Taşınmaz ticareti yapılan iş yerlerinde aranacak niteliklere dair düzenleme 30 Temmuz tarihinde 31553 karar numarası ile resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yapılan düzenleme ile emlak işletmeleri için şartlar 31 Temmuz 2022 tarihine kadar ertelenmiş oldu.

Yönetmeliğimizin 14. Maddesinde bulunan Taşınmaz ticaretinde uyulacak ilke ve kurallar bölümünde emlak işletmelerinin taşınmaz ticaretiyle iştigal ettikleri iş yerini ikamet amacıyla kullanamayacaklar ve bu iş yerinde diğer bir ticari faaliyette bulunamayacakları ayrıca belirtilmiştir. Bu nedenle ruhsat yönetmeliğin uzatılmasını bu kapsamda değerlendirmemek gerekir.

Yönetmeliğin Getireceği Düzenlemeler

Öncelikle faaliyet alanının, ilgili mevzuat uyarınca bağımsız bölüm niteliğine sahip olması isteniyor. Ayrıca emlak işletmesinin faaliyet alanın, en az yirmi metrekare olması hatta çok sayıda tacir ya da esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiği bir iş yeri ise, faaliyet alanın her bir tacir ya da esnaf ve sanatkar için beş metrekare artırılması isteniyor. Emlak işletmesinin içinde idari büro ve kabul yeri ile dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması halinde arşiv bölümü bulundurulması şartlar arasında bulunuyor. Yönetmeliğimizde bulunduğu gibi taşınmazın ikamet amacıyla kullanılmaması ve o iş yerinde taşınmaz ticaretinden diğer ticari faaliyette bulunulmaması gerekiyor.

Ne düşünüyorsunuz?

101 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması İle İlgili Yönetmelik Değişti !

Tasfiye Edilen Faizsiz Finansman Şirketleri Ne Zaman Para İadesi Yapacak ?