in ,

Değerli Konut Vergisi 2021

Yeni Tebliğ Bugün Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Vergi Değerleri Arttı

2020’de 1 yıl ertelenen Değerli Konut Vergisi için tebliğ bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Değeri 5 milyon 250 bin TL’den fazla olan konutlar için uygulanacak vergide tek konutu olanlar muaf tutuluyor. Beyannameler 20 Şubat’a kadar verilecek.

Değerli konut vergisi uygulama esasları belirlendi. Geçen yıl yapılan düzenleme ile mesken nitelikli tek taşınmazı olanların vergiden muaf tutulacağı hususu, bu tebliğde de yer aldı.

Vergi değerleri, kanunda öngörüldüğü biçimde değerleme oranının yarısı seviyesinde artırıldı ve en düşük 5 milyon TL olan değer, 5 milyon 250 bin TL’ye yükseltildi. Diğer dilimler için de yüzde 5 oranında artışlar yapıldı.

Çok sayıda mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacak. (İntifa hakkına sahip olunması hali dahil) Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları durumunda hisselerine ait kısım için de geçerli olacak.

Binde 3’ten Binde 10’a Kadar Vergi

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5 milyon 250 bin TL ile 7 milyon 875 bin TL arasında olanlar; 5 milyon 250 bin TL’yi aşan kısmı için binde 3,

10 milyon 500 bin TL’ye kadar olanlar; 7 milyon 875 bin TL’si için 7.875 TL, daha fazlası için binde 6,

10 milyon 500 bin TL’den çok olanlar; 10 milyon 500 bin TL’si için 23.625 TL, daha fazlası için binde 10 oranında vergilendirilecek.

Sınırlar Yeniden Değerleme Oranında Artacak

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan değerli konut vergisi uygulama genel tebliğine göre, mesken nitelikli taşınmaza gerek elbirliği mülkiyet gerekse paylı mülkiyet durumunda malik olunması halinde, matrah olarak taşınmazın toplam değeri temel alınacak. Mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, her yıl tekrar değerleme oranının yarısı nispetinde artırılacak.

Mükellefler ilgili yılın 20 Şubat tarihine kadar mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini gösteren belgeyi eklemek suretiyle, beyannamelerini, taşınmazın bulunduğu yerin vergi dairesine verecekler. Kurumlar vergisi ya da gelir vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükellefler ise değerli konut vergisi beyannamelerini bağlı bulundukları vergi dairelerine verecekler.

Karşılıklı olmak şartıyla Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar, yabancı devletlere ait olup konsolosluk ve elçilik olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine ait mesken nitelikli taşınmazlar, belediyelerin, üniversitelerin, genel ve özel bütçeli idarelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının sahibi olduğu mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinden muaf olacak.

Ne düşünüyorsunuz?

260 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

İnşaat Sektöründen, Birinci El Konutlar İçin Destek Talebi !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021’de Uygulanacak İmar Harçlarını Açıkladı