in

Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yeni Tebliğ

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ, 21 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan son yönetmelik kapsamında hayata geçirilen değişiklikler ise şöyle sıralandı;

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 11/1/2019 tarihli ve 30652 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğe geçici 1 inci maddeden önce gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Diğer hususlar

MADDE 15/A – (1) Bakanlığın hazırladığı listede görevlendirme yapılacak uzmanlık sınıfında ya da bu Tebliğe göre görevlendirilebilecek durumda veya yeterli sayıda tasarım gözetmeni bulunmaması halinde, yapı sahibince listelerin dışından da sadece bu işe mahsus hizmet alımı yapılabilir.

(2) Bu şekilde görevlendirilenlerin 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan koşulları sağlaması kaydıyla;

a) Tüm uzmanlık alanları için Komisyon tarafından Ek-2’ye göre yapılacak değerlendirme sonucu asgari (3 numaralı göstergeden en az 8 puan alınmak kaydıyla) 42 puanı sağlaması ya da,

b) TGUA-1, TGUA-2 ve TGUA-3 uzmanlık alanları için Ek-2’de tarif edildiği şekilde ilgili alanda yüksek lisans/hekime yapmış/yönetmiş ya da ders veriyor olması ve halen bir yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi/görevlisi olması, yeterli olacaktır.

Tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz !

Ne düşünüyorsunuz?

211 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Kira ve Gelir Kaybı Ödemeleri Başladı !

Satışa Çıkarılan Kamu Konutları