in ,

Fiilen Arazi Üzerinde Çalışan Devlet Memurlarına Ödenecek Tazminat Miktarları (2021)

TBMM gündeminde olan 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na göre arazi üzerinde çalışan devlet memurlarına ne kadar tazminat ödenecek ?

Devlet memurlarından bazılarına, harcırah ödemeleri kapsamında gündelik yerine tazminat ödemesi yapılmaktadır.

TBMM gündeminde olan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifine ekli (H) Cetvelinde, fiilen arazi üzerinde çalışanlara 2021 yılında ödenecek tazminat miktarları da bulunuyor.

Gündelik Yerine Tazminat Ödenen Personel

Fiilen arazi üzerinde çalışan personelden bazılarına gündelik yerine tazminat ödenmekte ve arazi tazminatı da denilen bu ödemenin miktarı ise her yıl merkezi yönetim bütçe kanunu ile belirlenmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 50 nci maddesinde bulunan düzenlemeye göre, bu maddede belirtilen kamu görevlilerine; asıl görevlerinin bulunduğu il (bölge kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde birçok arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için harcırah gündeliği yerine kadro derece ve görevlerinin özelliklerine göre, bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda günlük tazminat ödenmektedir.

Bu personel asıl görevinin bulunduğu il ya da bölge dışında görevlendirildiğinde ise kendisine tazminat yerine genel hükümlere göre gündelik ödenmektedir.

Kanundaki düzenlemeler kapsamında, fiilen arazi üzerinde çalıştıkları günler için;

Harita almak ya da harita almak ile ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Orman Genel Müdürlüğü personeli ve Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ile seyir ve hidrografi işlerini göller, denizler, diğer suyolları ve arazide yapmakla görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hidrografi, Seyir ve Oşinografi Dairesi personeline,

Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırlama işlerinde çalışan personele,

Arazi üzerinde kadastro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli ile tapulama hakimlerine,

Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ile bunlarla birlikte çalışması zorunlu olan diğer personele, (Komisyonların memur olmayan üyelerine ve bilirkişilere tazminat ödenmez, Harcırah Kanunu hükümlerine göre gündelik ödenir.)

Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, jeofizikçiler ve bunlarla birlikte çalışması zorunlu bulunan diğer personele gündelik yerine arazi tazminatı ödenmektedir.

Gündelik Yerine Ödenen Tazminatın Günlük Miktarı

Yukarıda sayılan personele, fiilen arazi üzerinde çalıştıkları günler için;

Kadro derecesi 1-4 ise, halen günlük 17,20 TL ödeniyor. Bu miktar 2021 yılında 18,90 TL olacak.

Kadro derecesi 5-15 ise, halen günlük 16,60 TL ödeniyor. Bu miktar 2021 yılında 18,25 TL olacak.

Bu günlük tutarlar, memuriyet yerel dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile gecekondu ve imar mevzuatına aykırı yapılara dair uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline % 50 artırımlı ödenmektedir.

Personelin çalışmaları nedeniyle şantiye, arazi ya da gemide gecelemesi halinde, günlük tazminat miktarının yarısı kadar ek ödeme de yapılmaktadır.

Ne düşünüyorsunuz?

106 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Kentsel Dönüşümde Mülk Sahiplerinin Hakları Nelerdir ?

2020 Kasım Ayı Kira Artış Oranı (TEFE TÜFE)