in ,

Emlak Vergisi Borcu Olan Taşınmaz Devredilemeyecek !

19 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

AK Parti, İcra ve İflas Kanunu’nda önemli düzenlemeler ihtiva eden 19 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklife göre, iflas idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflas idare memurları listesinden seçilecek. Bu şekilde seçilen memurlardan birinin yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunlu olacak.

REHİNLİ MALA ŞARTLI İZİN

Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden veya bir bütün durumunda satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları içeriğinde bulunduran işletmeler, bir bütün olarak satılacak. Satışta işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilecek. Bu halde taşınmazın paraya çevrilmesi hükümleri uygulanacak. Bir bütün olarak satış gerçekleşmezse mal ve haklar tek tek satılacak. Rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor ya da kıymeti düşecek veya muhafazası masraflı olacak ise satışına izin verilebilecek. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin miktarı kadar ödeme yapılacak. Geçici ve net mühlet süresince devam eden sözleşmeler sebebiyle borçlanılan edimler, karşılıklı olarak ifa edilecek. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacak; taşınmazını, işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemeyecek ve takyit edemeyecek. Aksi halde yapılan işlemler hükümsüz olacak. Mahkeme, bu prosedürler ile ilgili karar vermeden önce komiserin görüşü ile alacaklılar kurulunun muvafakatini almak zorunda olacak.

Konkordato süreci iflasla sonuçlandığı takdirde, iflas kararını veren mahkeme tasfiyenin basit ya da adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verecek. Bu halde iflas idaresine ait görev ve yetkiler komiserler tarafından kullanılacak. Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dahil olmak suretiyle geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, adi konkordatoda, konkordato şartlarına tabi olmayacak, temerrüt durumunda mühlet esnasında dahi icra takibine konu edilebilecek ve rehinli alacaklardan hemen sonra ödenecek.

EMLAK VERGİ BORCU OLANA DEVİR YOK

HARÇLAR Kanunu’ndaki düzenlemeyle, yapı kullanma izin belgesi verilmesi esnasında yapı kullanma izni harcı ile cins tashihi harcının belediyelerce tek seferde alınması öngörülüyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılacak. Emlak Vergisi Kanunu’ndaki değişikliğe göre, emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin devir ve ferağı yapılmayacak.

Ne düşünüyorsunuz?

114 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Geri Sayım Başladı ! Kanal İstanbul Projesi’nde Son Durum…

Mimar ve Mühendislik Ofisleri Muafiyet Kapsamına Alınmadı !