in ,

Faizsiz Konut Edindiren Şirketlerle İlgili Teklifin 12 Maddesi Kabul Edildi

Faizsiz konut ve araba satışı yapan firmalar hakkında flaş gelişme !

Faizsiz konut sistemi tamamiyle değişiyor. Sayı gün geçtikçe artıyor. Vatandaşlardan yoğun talep var. Rakamlar yüz binlerle ifade ediliyor. Bankaların konut kredisi faiz oranlarının çok yüksek olması sebebiyle vatandaşlar faizsiz, peşinatsız konut sistemlerine yöneldi. Faizsiz konut satan firma sayısı da artış gösterdi. ‘Altın günü’ mantığı ile çalışıp üyelerini faizsiz-peşinatsız konut, araba sahibi yapmayı vadeden, şirketler için harekete geçildi. TBMM Genel Kurulu’nda ‘Faizsiz konut edindiren şirketler ile ilgili teklifin 12 maddesi kabul edildi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, ekonomiye dair düzenlemeler ihtiva eden “torba kanun teklifi” kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na, kurulması öngörülen tasarruf finansman faaliyetine dair yapı ve süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi için “organizasyon ücreti”, “tahsisat”, “tasarruf finansman faaliyeti” ile “tasarruf fon havuzu” gibi kavramlar eklenecek.

Genel Kurulda kabul edilen önerge doğrultusunda yapılan değişikliğe göre, “organizasyon ücreti”, müşterilerin tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında tasarruf finansman faaliyeti ve tasarruf fon havuzunun yönetimi karşılığında ödeyecekleri tutar olarak tanımlanacak.

“Tahsisat”, tasarruf finansman sözleşmesi uyarınca, tahsisata hak kazanılmasına dair koşulların yerine gelmesi şartıyla müşterinin tasarruf birikimlerinin ve sözleşme kapsamında taahhüt edilen finansman tutarının müşterinin, mirasçısının ya da vekilinin konut, çatılı iş yeri ya da taşıt edinmesi amacıyla satıcı pozisyonundaki üçüncü kişilere hesaben ödenmesini kapsayacak.

“Tasarruf finansman faaliyeti”, bir sözleşme kapsamında daha önceden belirlenen koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri ya da taşıtın edinimi için faizsiz finansman esaslarına göre belirli bir süre tasarruf edilmesi, müşterilere finansman kullandırılması ve toplanan tasarrufların yönetimini içerecek.

“Tasarruf fon havuzu” ise belirli bir dönemde tasarruf finansman şirketi nezdindeki birikmiş tasarruflar ve finansman geri ödemelerinden oluşan tutarlar toplamından, tahsisat olarak verilmiş tutarlar ile tasarruf geri ödemelerinin düşülmesinden sonra kalan tutarı tanımlayacak.

Tasarruf finansman şirketlerinin, denetim ve gözetime elverişli, faaliyetlerini emin ve güvenilir biçimde icra edebilecek, sektörde güven ve istikrara zarar vermeyecek bir ortaklık yapısına, iyi yönetime, yeterli mali güce, gerekli organizasyon yapısına sahip olması amaçlanıyor. Bu kapsamda söz konusu şirketlerin kuruluş izinleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla verilecek.

Asgari Sermaye Tutarı 100 Milyon Lira Olacak

Tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olarak düzenlenecek ve BDDK’ye belli standart ve sınırlamalar getirme yetkisi verilecek.

Tasarruf finansman şirketleri sadece konut, çatılı iş yeri ya da taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek. Bu şirketler, tasarruf finansman sözleşmeleri dışında finansman sağlayamayacak ve sadece yurt içinde tescil edilmiş konut ya da taşıt alımlarını finanse edebilecek.

Tasarruf finansman şirketlerinin birleşme, devir, bölünme ve iradi tasfiyeleri; BDDK’nin kontrolünde, mevcut yükümlülüklerini yerine getirebileceğine dair bir plan sunması, müşterilerine olan finansman yükümlülükleri dahil olmak suretiyle bütün yükümlülüklerinin yerine getirilmesi şartıyla gerçekleşebilecek. Bu şirketler, tasfiye sürecinde yeni müşteri edinemeyecek, çıkartılan plana uyulmaması ya da söz konusu prosedürlerin müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratacağının belirlenmesi durumunda BDDK kararıyla iradi tasfiye izni iptal edilecek.

Şirketlerin aktif kalitesinin ve gelir-gider dengesinin bozulması dolayısıyla öz kaynaklarının faaliyetlerin emin şekilde yürütülmesine engel olacak biçimde bozulması veya şirket yönetimlerinin basiretsizliği sebebiyle maruz kalınan risklerin önemli ölçüde artması ya da mali bünyeyi zayıflatabilecek biçimde yoğunlaşması hallerinden birinin BDDK tarafından tespit edilmesi durumunda şirketten ilave tedbirler alması istenebilecek.

Tasarruf finansman şirketleri, tasfiyeleri durumunda tasarruf sahiplerine ödenmek üzere, tahsil ettikleri organizasyon ücretlerinin binde beşini gelir hesaplarından ayırmak zorunda olacak. BDDK, bu oranı firma bazında üç katına kadar artırmaya ve uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Müşteriye Cayma Ve Sözleşmede Fesih Hakkı

Kanun teklifiyle Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na, “tasarruf finansman sözleşmesi” başlıklı madde eklenecek.

Maddeyle, tasarruf finansman sözleşmesinin kapsamı belirlenecek. Müşteri, sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahip olacak. Bu durumda katılım bedeli dahil tüm tasarruf geri ödenecek.

Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine kadar sözleşmede fesih hakkına sahip olacak. Bu kapsamda katılım bedeli şirkette kalacak, diğer tasarrufları geri ödenecek.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na, tasarruf finansman faaliyetinin kapsamını belirleyen madde eklenecek. Bu kapsamda şirket fon havuzunu kendi operasyonel hesaplarından ayırmak zorunda olacak. Fon havuzundaki paralar amacı dışında kullanılamayacak ve haczedilemeyecek. Şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin ismi “Finansal Kurumlar Birliği” olarak değiştirilecek ve varlık yönetim şirketleri ile BDDK gözetim ve kontrolüne tabi diğer kuruluşlardan uygun görülenler Birliğe üye olabilecek.

Teklifle, tasarruf finansman müşterilerinin sözleşme fesih ve sözleşmeden cayma haklarını kullanmaları halinde birikimlerinin iade edilmesini engel olan kişilere yönelik ve zimmet suçu işleyen tasarruf finansman şirketi yönetici ve mensuplarına yönelik adli ceza hükümleri de düzenleniyor.

Bu kapsamda cayma ve sözleşme fesih hakkına aykırı işlem yapılması durumunda, 62 bin 500 liradan az olmamak üzere aykırılık oluşturan işlem tutarının 5 katına kadar, “tasarruf finansman sözleşmesi” kapsamında aykırı işlem yapılması durumunda ise 25 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

BDDK’nin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığını muhatap talebi üzerine, sulh ceza hakimince, dava açılması durumunda davaya bakan mahkemece iş yerlerinin faaliyetleri ve reklamları geçici olarak durdurulacak, ilanları toplatılacak.

Bu aykırılıkların internet ortamında gerçekleşmesi durumunda BDDK tarafından içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. Karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilecek.

İzinsiz tasarruf finansman faaliyetinde bulunan şirketler ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tasfiye kararı verebilecek.

Alınması gereken izinleri almaksızın tasarruf finansman faaliyetlerinde bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Teklifle, Kanuna “Tasarrufların çekilmesini önlemek” başlıklı yeni bir madde ekleniyor.

Sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde cayma hakkını kullanan müşteriye organizasyon ücreti dahil, aldığı tutarın tamamını 14 gün içinde iade etmeyen, fesih hakkını kullanan müşteriye belirlenen süre içinde toplam birikim tutarını iade etmeyen ya da sözleşmeyi tek taraflı fesheden şirketler, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Ne düşünüyorsunuz?

252 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

TOKİ Tarafından Yapılan Kazılarda Bulunan Tarihi Eserler Meclise Taşındı

Değerleme Uzmanlarını Tapu Daireleri Belirleyecek