in ,

Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi 2022

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) belirlenen gayrimenkul değerleme hizmetlerine dair yeni tarife Resmi Gazete’de yayımlandı.

SPK’nın, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine dair kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar kapsamında, birlik üyelerinin 2022’de baz alacağı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi ve uygulama esasları belirlendi.

Buna göre, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde, karar kapsamında belirlenen asgari ücret tarifesi uygulanacak. Söz konusu ücretler, asgari nitelikte olup taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebilecek.

Belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları yalnızca verilecek değerleme hizmetine dair olacak.

Hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları ile zorunlu bilgi ve belgelerin temininde, resmi kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemeler, gayrimenkul bilgi merkezi payı, KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar tahsil edilecek asgari ücrete dahil olmayacak, bunun dışında ödenecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne (TKGM) ödenecek ücretler müşteriden talep edilecek. TKGM sorgulamasının birlik aracılığı ile yapılması durumunda ilave bir ücret talep edilirse bu ücret gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından ödenecek, müşteriye yansıtılmayacak.

RAPOR BAŞINA 12 LİRA GAYRİMENKUL BİLGİ MERKEZİ PAYI EKLENECEK

Asgari ücret tarifesi uygulanarak hesaplanacak değerleme hizmetlerine dair ücretlere, değerleme raporu başına 12 lira gayrimenkul bilgi merkezi payı eklenecek. Söz konusu tutarlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi AŞ’ye ödenecek.

Değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücret ve masraflar, verilecek hizmet sonucunda takdir edilecek değerler ya da değerleme raporunun teslim süresiyle ilişkilendirilemeyecek.

Değerleme ücretlerinin, değerleme işi başlamadan önce belirlenmesi gerekecek.

TARİFEDE BELİRLENEN ÜCRETLERDE İNDİRİM UYGULANAMAYACAK

Tarifede belirtilen brüt metrekare büyüklüklerinin belirlenmesinde belediye imar yönetmelikleri dikkate alınacak. Değerleme konusu, gayrimenkulün tapuda kayıtlı niteliği ile fiili kullanım niteliği arasında bir fark varsa ve bu fark sebebi ile ilgili gayrimenkul tarifede bulunan grupların birden fazlasının kapsamına giriyorsa ücretin belirlenmesinde yüksek olan ücret grubu dikkate alınacak.

Birlik üyelerinin, değerleme hizmetini bütünüyle diğer bir birlik üyesinden dışarıdan hizmet alım yoluyla gerçekleştirebilmeleri yalnız müşterileriyle yapacakları değerleme hizmeti sözleşmesinde buna izin veren bir hüküm bulunması şartıyla mümkün olacak.

Bu kapsamda ödenecek ücret ve masraflar ile bunların ödenmesine dair esaslar, değerleme hizmeti veren birlik üyesi ile dışarıdan hizmet sağlayan birlik üyesi arasında yapılacak yazılı sözleşmede daha önceden belirlenecek.

Kurulca yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından verilen tüm değerleme hizmetlerinde, ihale ya da benzer yöntemlerle tarifede belirlenen ücretlerde indirim uygulanamayacak. Değerleme hizmetlerine dayanak olan yazılı sözleşmeler de işbu esaslara aykırı olamayacak.

BRÜT METREKARE BAZINDA DEĞERLEME ÜCRETLERİ

Tarife kapsamında, 2022’de brüt metrekareye göre uygulanacak değerleme ücreti bağ, bahçe, tarla, tarım alanı ve özel orman için 1.163 lira ila 1.592 lira arasında olacak. Söz konusu tutar, brüt metrekaresine göre arsalarda 1.488 lira ila 2 bin 788 lira arasında değişecek.

Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis ya da bürolarda brüt metrekaresi 250’yi aşmayanlar için değerleme ücreti 1.092 lira olacak.

Bu tutar metrekaresi 251 ila 500 arasında bulunan konut, ofis ya da bürolar için 1.338 lira düzeyinde belirlenirken, 501’den çok olanlar için 1.585-3 bin 678 lira bandında değişiklik gösterecek.

Akaryakıt istasyonları için 6 bin 475 lira olarak belirlenen değerleme ücretleri, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için brüt metre karesine göre 1.072 lira ila 8 bin 962 lira arasında değişecek.

Değerleme ücreti; dükkan, plaza, iş merkezleri, AVM, hastane, sağlık tesisi, okul, otel, motel, pansiyon, konaklama tesisi, kültür tesisi, kütüphane, sinema salonu, tiyatro salonu, sergi salonu, gösteri merkezleri, düğün salonları, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler ile spor tesis ve kompleksleri gibi gayrimenkullerde 100 metrekareye kadar 1.188 lira, 101-500 metrekare arası değişenlerde 1.389 lira olacak. Bu tutar 500 ila 2 bin metrekare arasında 2 bin 187 lira olarak uygulanacak ve metrekaredeki artışa göre 16 bin 305 liraya kadar çıkabilecek.

Yalılar ve eski eser niteliğindeki gayrimenkuller için de değerleme ücreti 5 bin 634 lira olarak alınacak.

Ne düşünüyorsunuz?

103 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Emlak Danışmanları İçin Web Sitesinin Önemi Nedir ?

Lojman Kiraları Kira Artış Oranı 2022