in

Gayrimenkul Satışı ve Turizme Dair Yeni Düzenleme TBMM Gündeminde !

Kanun teklifi ile menkul ve gayrimenkul mal satışlarına yönelik hükümlerde de değişiklik yapılacak.

Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyette bulunan işyerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına dair sosyal güvenlik primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak ve bedava izindeki işçilere verilmekte olan nakdi ücret desteği bin 500 lira olacak.

Yiyecek içecek hizmetleri sektöründe çalışarak Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlar da bin 500 liralık destekten faydalanacak. Çiftçilerin, 31 Aralık 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış tarımsal kredi borçları yapılandırılacak.

Turizm ile ilgili düzenlemelerin bulunduğu kanun teklifi ile lüks kampçılığın yasal altyapısı oluşturulacak. Konaklama tesisleri ve plaj işletmeleri için turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu getirilecek. Üzerine turizm tesisleri yapılmak üzere kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin, salgın sebebiyle 1 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemi için ertelenen ecrimisil ödemeleri, 1 Temmuz 2020 ile 31 Mart 2021 dönemi olarak tekrar düzenlenecek.

Elektronik Ortamda Satış

AK Partili milletvekillerinin imzasına sahip “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylandı. Kanun teklifi ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un menkul ve gayrimenkul mal satışlarına yönelik hükümlerinde değişiklik yapılacak.

Teklif ile menkul mallar, elektronik ortamda ya da tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin parayla satışı gerçekleşecek. Bu kanun ile kamu kurum ve kuruluşlarına, akaryakıt, dinamit, patlayıcı ürünler gibi “muhafazası tehlikeli ya da masraflı olan mallar” en uygun yerde pazarlıkla satılabilecek.

Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin yüzde 5′ i nispetinde para teminat olarak alınacak. Gayrimenkuller, satış komisyonları tarafından fiziki ya da elektronik ortamda açık artırma usulüyle satışı gerçekleşecek.

Lüks Kampçılığa Yasal Altyapı Geliyor

Teklif ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin kamu faydası dogrultusunda korunmasına ya da kullanılmasına katkı sunulacak bedava girişli günübirlik tesis yapılması ile ilgili usul ve esaslar tespit ediliyor.

Teklif ile Avrupa’da yayılan ve son yıllarda da Türkiye’de ilgi görmeye başlayan lüks kampçılığın, mevzuatta da yasal altyapısının oluşturulması ve kontrollü gelişiminin sağlanması planlanıyor.

Teklif kapsamında Kıyı Kanunu’na uygun olmak şartıyla, yerleşim tasarım ve yönetim planı ile koşulları belirlenen, doğal çevre ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, gerekli güvenlik tedbirleri alınan iyi donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sağlayan geçici lüks çadır tesisleri yapılması amacıyla kiralama yapılacak.

Tesis kapsamında yapılması planlanan birçok ünite, temelsiz ahşap platform üzerine, mümkün olan en az müdahale ile çevre dostu çadır malzemesi kullanılıp doğal ekosisteme uygun olarak yapılacak.

Tahsis Süreci 3 Aya Çıkarılıyor

Kamu taşınmazlarının turizm amacıyla kullanılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisi süresi, uygulamada karşılaşılan problemlerin giderilmesi için iki aydan üç aya çıkartıldı. Mera, yaylak, kışlaklar, ot bedeli taşınmazın yatırımcıya tahsisinde yatırımcı tarafından karşılanması amacıyla Mera Kanunu kapsamında tahsis amacı değiştirilip, sadece turizm amaçlı kullanılacağı ile ilgili şerhli olarak Hazine adına tapuya tescillenecek ve tescili müteakip Bakanlığa verilecek.

Teklif ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri ile deniz kıyısı olan ilçelerde, Milli Parklar Kanunu kapsamında tespit ve ilan edilen yerleri lüks çadır ve karavan alanı hariç konaklamadan oluşan tesislerin yapılması için yatırımcılara verilmesi ile ilgili münhasıran Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

Bu yerlerde lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması ve işletilmesi için yapılması planlanan kiralamalar hariç, ilgili kurumlarca konaklama ihtiva eden tesis yapılması amacıyla kiralama ya da tahsis yapılamayacak, izin verilemeyecek. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca uygun görülen yat limanı yapılması amacıyla yatırımcılara taşınmaz tahsis etmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili sayılacak.

Ne düşünüyorsunuz?

142 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

İnşaat Sektörü Analizi / Nisan 2021

AOÇ Bahçekapı Mevkiindeki Peyzaj Projesine İlişkin Bilirkişi Raporu