in ,

Hazine’den Yatırımcılara Destek !

Kamu taşınmazları bazı sektörlerdeki yatırımları teşvik etmek amacıyla kullandırılacak.

Yatırımların desteklenmesi amacıyla Hazineye ait taşınmazların tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve benzeri yatırımların teşviki kapsamında kullandırılması sağlanacak. Ayrıca proje bazlı yatırımlara arazi desteği sağlamak için Hazine taşınmazları arz edilecek.

Söz konusu taşınmazların arzının alternatif kullanım alanlarına göre gerçek ve tüzel kişilerin talepleri de göz önünde bulundurularak hızlı bir şekilde sağlanması, gayrimenkul sektörünün yönlendirilmesi, Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amaçlanıyor. Böylece yatırım ve istihdamın teşviki doğrultusunda oluşturulan Hazine taşınmaz portföyü genişletilerek yatırımcılara sunulacak. 2021-2023 döneminde toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının arzı gerçekleştirilecek.

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca yaklaşık 1,1 milyon metre yüzölçümlü Hazine taşınmazı üzerinde, 22 milyar lira sabit yatırım tutarlı ve 4 bin 623 kişi istihdamla yatırımcılar lehine 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesis edildi.

Yatırımcıya Ek Süre Tanınıyor

Yatırımların teşviki kapsamında daha önce mülkiyeti Hazineye, özel bütçeli idarelere, belediyelere ya da il özel idarelerine ait olan ve yatırım yapılmak amacıyla gerçek ya da tüzel kişilere bedelsiz devredilen ya da süresiz kullanma izni verilen taşınmazlar üzerinde yapılacağı belirtilen yatırımların tamamlanmasına imkan sağlamak üzere ek süre tanınırken, buna dair prosedürlere de devam edilecek.

Turizm yatırımlarını desteklemek amacıyla Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik de çıkarıldı. Düzenlemeyle taşınmaz tahsis edilen turizm yatırımcı ve işletmecilerinin sözleşme sürelerinin bitmesi beklenmeden yeni bedel üzerinden sözleşme imzalanıp, sürenin 49 yıla kadar uzatılması sağlanıyor. Böylece bu yatırımcıların kredibilitesinin artırılması yoluyla turizm tesisleri yenileniyor. Bu kapsamda 164 turizm tesisinin irtifak hakkı süresi 49 yıla kadar uzatıldı. Konuya dair işlemlere devam edilecek.

Tarım Yatırımları İçin Hazine Taşınmazı

Hazine taşınmazları üzerinde üretim yapan çiftçilere kolaylık sağlanması amacıyla Hazineye ait tarım arazilerinin ecrimisil ödenerek kullanılması yerine kira sözleşmesiyle kullanılmasını sağlamaya yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre, Hazineye ait tarım arazileri kullanıcılarına 10 yıla kadar direkt olarak kiralanabiliyor ve kira bedelleri cari yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanıyor. Kira bedellerinin tahsilatı hasat sezonu da dikkate alınarak yıl sonunda tek seferde yapılıyor. Ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini gerçekleştirenlere kira süresini tekrar uzatma ya da 10 yıl boyunca kullananlara direkt olarak satın alma hakkı tanınıyor.

Tıbbi, aromatik ve süs bitki türlerinin ithalatının azaltılarak ülkede üretilmesini teşvik etmek üzere bunları yetiştirmek isteyen vatandaşlara Hazine taşınmazlarını kiralama kolaylığı da sağlandı. Bu kapsamda Hazine taşınmazları belirli uygulamalar dahilinde gerçek ya da tüzel kişilere kiralanmak üzere ilana çıkarılıyor. Hazine taşınmazları, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere çok yıllık bitkiler için 10 yıla, tek yıllık bitkiler için ise 5 yıla kadar sürelerle rayiç bedelin binde biri üzerinden kiraya veriliyor.

Başta ceviz, badem olmak suretiyle kavak, kızılağaç, okaliptüs, badem, antep fıstığı, zeytin, ceviz, fıstık çamı, kızılçam, sedir, köknar, ladin, akasya gibi türlerde ağaçlandırma amaçlı kiralamaları desteklemek için Hazine taşınmazlarının arz edilmesi çalışmaları da yapılıyor.

Ceviz, badem ve antep fıstığının üretiminin artırılması amacıyla bu ürünlerin yetiştirilmesinde yüksek verim elde edilebilecek illerin belirlenmesi çalışmaları sürdürülecek ve Hazine taşınmazları bu amaçla arz edilecek.

Orta ve büyük ölçekli hayvancılık yatırımlarının ve yerli üretimin artırılmasının desteklenmesi amacıyla da Hazine taşınmazları vatandaşların kullanımına sunuluyor.

2021-2023 döneminde başta ceviz, badem olmak suretiyle ağaçlandırma ve tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile hayvancılık amaçlı kiralanmak üzere toplam 90 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının ilana çıkarılması öngörülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla nüfusa kayıtlı oldukları ya da ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan Hazine taşınmazlarının 20 yıla kadar kiralanmasına dair proje de yürütülecek. Proje kapsamında 40 milyon metrekare yüzölçümlü tarım arazisinin kiralanması hedefleniyor.

Ne düşünüyorsunuz?

149 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Türk Müteahhitler Takipte

Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye İçin Önemli Bir Araştırma Yaptı