in

İBB 5 Arsasını Satışa Çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyeti belediyeye ait 5 arsayı satışa çıkardı.

İHALE DETAYLARI

Pendik

Pendik’te bulunan 2 bin 977 metrekarelik arsanın satış ihalesi yapılacak. 8014 ada, 4 parsele kayıtlı arsanın satış bedeli 19 milyon 352 bin 970 lira olarak belirlenirken, şartname bedeli için 1.000 lira ödenecek.

Alibeyköy

Eyüpsultan’ın Alibeyköy mevkiinde bulunan 185 metrekarelik arsa yatırımlar için satışa çıktı. İBB’nin mülkiyetinde bulunan arsa için 1 milyon 63 bin 750 lira isteniyor.

Kağıthane

Kağıthane’deki 256 metrekarelik arsa satışa çıkarıldı. 6807 ada 65 parsel üzerindeki arsa için muhammen bedel 2 milyon 816 bin lira olarak belirlendi. İhale için 600 lira şartname bedeli isteniyor.

Eyüpsultan

Eyüpsultan’daki 101 metrekarelik arsa satışa çıktı. Yatırımcılar için satışa çıkartılan arazi 536 ada, 24 parsel üzerinde yer alıyor. İhale için şartname bedeli 300 lira olarak belirlenirken, satış bedeli 608 bin 340 lira olarak açıklandı.

Mecidiyeköy

Şişli Mecidiyeköy’de bulunan 5 parselin tamamı satışa çıkarıldı. Büyükdere Caddesinin batısında kalan parseller için 472 milyon lira fiyat biçildi. İhaleye katılmak isteyenlerin 5 bin lira şartname bedeli ödemesi gerekiyor.

İHALE ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyen adayların, tekliflerini aşağıdaki belgelerle beraber kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonu’na ibraz etmeleri gerekiyor.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını içeren “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” ya da “Pasaport” ibrazı durumunda söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

c) Yabancılar için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine dair şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret ya da Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi ya da alakalı makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekaleten katılınması durumunda noter tasdikli vekaletname,

i) Ortak girişim olması durumunda, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gereklidir.)

Yabancıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş birçok belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş ya da apostil şerhini havi olması gereklidir.

İstenilen tüm belgelerin, asıl ya da noter tasdikli olması gereklidir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle beraber İhale şartnamesinde ifade edildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da ihtiva eden kapalı zarflarını en geç 27 Nisan 2021 saat 16:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gereklidir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgah getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi girdilerinin teyidi için en geç 27 Nisan 2021 saat: 16.00’a kadar Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL ) başvurmaları gereklidir.

Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen adaylar, en geç 27 Nisan 2021 saat: 16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin alakalı banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen tüm bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gereklidir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar kapsamında vermeleri gereklidir.

İhalenin Yapılacağı Yer: Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul

Ne düşünüyorsunuz?

161 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

35 Tasarruf Finansman Şirketi Başvuru Yaptı

Kaçak Yapılarla Mücadelede Sıra İskelelere Geldi !