in

İkametgah Zorunluluğu Kaldırıldı !

Köylerde ruhsatsız ev yapabilmek için gereken şartlar değişti. İlgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Köyde ruhsatsız ev yapmak isteyenlere müjde…

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle tarımsal amaçlı yapıların kapsamına ‘bağ evi’ de dahil edilerek ruhsat zorunluluğu kalktı. Köyde ruhsatsız ev yapabilmek için gerekli olan ikametgah zorunluluğu da kaldırılmış oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ‘Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde düzenleme yaptı. Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle köyüne ve tarlasına dönene kolaylıklar getirildi. Yönetmelikle Büyükşehir Belediyeleri’nce ‘kırsal yerleşik alan’ tespiti yapılan mahallelerin, belirli kurallar dahilinde köy yerleşik alanı şartlarına tabi olması sağlandı. Yönetmelikle tarımsal amaçlı yapıların tanımı genişletilerek, bu tanıma “bağ evleri” de dahil edildi.

Mesafe Düşürüldü

‘Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre çok sayıda yapı inşa edilen parsellerde, binalar arası asgari mesafe sınırı bitişik yapılar hariç 10 metreden 6 metreye düşürüldü. Bina azami yükseklikleri 6,50 metreden 7,50 metreye çıkarıldı. İskan dışı alanlarda 1500 metrekare üzeri hisseli parsellerde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak en fazla 1 konut amaçlı yapı inşa edebilme imkanı 3’e çıkarıldı. Yapıların komşu parsel sınırına 5 metre mesafe bırakma zorunluluğu 3 metreye düşürüldü.

Emsal Sınırı Olmayacak

Yönetmeliğe göre köy yerleşik alanı civarı sınırları için tespit edilebilecek azami mesafe 100 metreden 300 metreye çıkarıldı. Çevre Düzeni Planları’nda bulunan ve kırsal yerleşim alanları için emsali 0,50 ile sınırlandıran madde kaldırıldı.

İkametgah İstenmeyecek

Karadeniz gibi dağınık yerleşimlerin olduğu yerlerde, arası en fazla 200 metre olan 2 ve daha çok binayı içerecek şekilde “Dağınık Yerleşik Alan” belirlenme imkanı sağlandı. Bu sayede bu alanlarda da köy yerleşik alanı kuralları geçerli hale geldi. Yapıyı oluşturmak için köy nüfusuna kayıtlı olmak ve köyde sürekli oturmak şartları kaldırıldı.

Bağ Evine Ruhsat Zorunluluğu Yok !

Tarımsal amaçlı yapıların tanımı genişletilerek, bu tanıma “bağ evleri” ve Tarım ve Orman Bakanlığınca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer yapılar da dahil edildi. İskan dışı alanlarda taban alanı 75 metrekareyi ve 2 katı geçmemek üzere yapılacak 1 bağ evi için bakanlığın uygun görüşü alınmak kaydıyla köy içi yapılara benzer şekilde ruhsat zorunluluğu kaldırıldı. Köylerde bina çatılarında yapılan güneş enerji sistemleri yapı ruhsatından muaf tutuldu.

Ne düşünüyorsunuz?

122 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Yükselen Fiyatlara Rağmen Konut Satışları Hız Kesmedi

7 İlde 13 Taşınmaz İçin Özeleştirme İlanı Yayımlandı