in ,

İmar Barışı Pişman Etti !

İmar Barışı İle İlgili Tapu ve Maliyedeki İşleyiş Nedir ?

İmar Barışı; vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız ya da ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması ve İmar Barışı’nın sağlanması amacıyla düzenlendi (3194 sayılı İmar Kanunu Mad. Geçici 16).

İmar Barışı’nda ne kadar ödeme yapılması gerekiyordu ?

İmar Barışı’nda oranlar konutlar için % 3, ticari yapılar için % 5 olarak belirlenmişti. Yapı kayıt belgesinin alınabilmesi için, yapının bulunduğu arsanın emlak vergisi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda % 3, ticari yapılarda % 5 oranında ödeme yapılması gerekiyordu. Ayrıca, yapı kayıt belgesi alındıktan sonra yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kat mülkiyeti tesisi ve cins değişikliği için, yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan tutarın bunun dışında bir kez daha ödenmesi gerekiyor. Yani, hesaplanan tutar, yapı kayıt belgesi ve tapu alınması için tek tek olmak üzere iki kez ödeniyor.

İmar Barışı’nda müracaat ve ödeme süresi nasıldı ?

İmar Barışı için 8 Haziran – 31 Ekim 2018 tarihleri arasında müracaat edilmesi, ödemelerinin ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyordu. Ancak, vatandaşların yoğun ilgisi ve talebi üzerine müracaat süresi 15 Haziran 2019 tarihine, yapı kayıt bedeli ödeme süresi ise 30 Haziran 2019 tarihine uzatıldı (257 ve 538 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları).

Taksitle ödeme kolaylığı sağlandı !

Yapı kayıt belgesi almak üzere 15 Haziran 2019 tarihine kadar müracaat etmiş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayıt bedelinin en az % 25’ ini peşin olarak 31 Temmuz 2019 tarihine kadar, kalan kısmının da takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın % 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı. (1267 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı)

İlk pişmanlığı Maliye yaşattı !

İmar Barışı’ndan faydalananlara ilk pişmanlığı Maliye yaşattı. Maliye, İmar Barışı kapsamında ödenen yapı kayıt bedellerinin direkt olarak gider yazılamayacağına, yapının maliyetine eklenerek amortisman yoluyla itfa edilmesine karar verdi. Maliye’nin bu görüşü şok etti. Çünkü, taşınmazın maliyetine eklenerek amortisman yoluyla gider yazılması ile ödenen tutarların gider yazılması aynı şeyler değil.

İkinci pişmanlığı tapu yaşattı !

Hemen hemen herkes İmar Barışı’na müracaat edip yapı kayıt belgesi almak için gerekli olan % 3 ve % 5 oranındaki ödemeler yapılıp, yapı kayıt belgesi alındıktan sonra olayın sona erdiğini düşünüyordu. Ancak, yapı kayıt belgesi almak tapu almak anlamına gelmiyordu. Bu hususu herkes atladı ! Yapı kayıt belgesi alıp, kat mülkiyeti tesisi ve tapu cins değişikliği için tapuya gidenler ikinci şoku yaşadı. Tapu, bu prosedürlerin yapılabilmesi için, aynı tutarda bir ödemenin yeniden yapılmasını istedi. Evdeki hesap çarşıya uymadı! Ortalık bir anda karıştı, İmar Barışı’ndan faydalananlar yine büyük bir şok yaşadı.

Tapu, taksitle ödeyenlere üçüncü şoku yaşattı !

Yapı kayıt belgesi ile yetinmeyip, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tapusu da almak isterseniz, yapı kayıt belgesi almak için konutlarda % 3, ticari yapılarda % 6 olarak ödediğiniz tutarın benzerini, bu kez kat mülkiyeti tapusu ve cins değişikliği almak için bir kere daha ödemeniz gerekiyor. İlgili yasal düzenleme oldukça açık. Yani, toplamda ödeyeceğiniz tutarı belirleyen oranlar, konutlarda % 6, ticari yapılarda % 10’ a çıkıyor !

Ancak, Tapu İdaresi, kanunda çok net olarak belirtilmesine rağmen, taksitle ödeyenlerden taksitle ödemeden kaynaklanan %2’ lik gecikme zammı farkının da ödenmesini talep ediyor. Kanunda oranlar belli ve sonuç olarak Tapu, taksitlendirme sebebiyle ödenen % 2’ lik gecikme farkını, İmar Barışı’ndan faydalananlardan istemiş oluyor. Bu % 2’ lik fark, imar barışından faydalandığınız toplam tutarın büyüklüğüne göre yüzbinleri ve daha fazlasını bulabiliyor !

Pişman eden dördüncü uygulama Maliye’den !

İnşaat şirketleri ve müteahhitler İmar Barışı’ ndan faydalanarak, ruhsatı işyeri olarak alınmış ve inşaatı sonuçlanmış birden fazla bina ve rezidansı konuta çevirdi, tapularını da konut olarak aldı. Ancak, konuta çevrilen bağımsız bölümlerin satışının konut satışı sayılıp sayılmayacağı, uygulanacak KDV oranı ve bu satışlar sebebiyle KDV iadesi alınıp alınamayacağı hususlarında tereddütler oluştu.

İnşaat şirketleri ve müteahhitler, dördüncü şoku, bu konu sebebiyle Maliye’de yaşadı !

Maliye, yapı ruhsatında işyeri ve ofis olarak görünen bağımsız bölümler İmar Barışı ile konuta dönüşse dahi, inşaat ruhsatının konut olarak değil, işyeri ve ofis olarak verilmesi, bu taşınmazların işyeri olarak kullanılmak üzere satın alınabileceği ve fiili durumda işyeri olarak kullanılabilecek nitelikte olması konularını dikkate alarak, imar barışı ile işyerinden konuta dönüştürülen taşınmazların KDV oran uygulaması bakımından konut olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bunların teslimi sebebiyle KDV iadesi yapılamayacağını belirtti. (GİB. Ankara VDB’nin 19.06.2020 tarih ve 84974990-130[KDV.5/İ/28-2019/55]-E.162142 sayılı Özelgesi).

Yürürlükte olan yasal düzenlemeye göre işyerinden konuta çevrilen ve tapuda da konut olarak kayıtlı olan taşınmazlar ve bu taşınmazların konuta dönüştürüldükten sonra satışı söz konusu. Hukuken bu satışların konut satışı olarak kabul edilmesi ve bu teslimler sebebiyle KDV iadesi yapılması gerekir.

Sonuç olarak ;

Yapılan düzenlemelerin vatandaşa çok iyi anlatılması gerekiyor. Vatandaş baştan bilmediği, hususlara haklı olarak ciddi reaksiyon gösteriyor. Hele de, ödeme konusu ile ilgili. İmar Barışı’ndan faydalanmak isteyenler, ticari yapılar için % 5 konutlar için % 3, ödeyeceğiz diye yola çıkarak müracaat yaptılar. Ancak, kazın ayağı hiç de öyle olmadı. Tapu da düşünüldüğünde, İmar Barışı’nın kişiye maliyeti; konutlar için % 6, ticari yapılar için %10 oldu. Tapu İdaresi taksitle ödeyenlerden % 2 gecikme farkını da talep etti.

Ne düşünüyorsunuz?

148 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Türkiye’de ve Dünya’da yaşlılık ve yaşlı bakımı hakkında güncel gayrimenkul ihtiyaçları masaya yatırıldı.

En Çok İkinci El Konutlar Tercih Edildi