in ,

İmar Kanunu Değişiyor !

Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu. Kanun teklifi ile riskli yapıların yıkımı için süreç tekrar düzenlenecek…

Kanun teklifi ile fenni mesullerin yapım işlerinin kontrolüne yönelik işlemlerinin denetimini yaptırarak onay almaları, süre ile ilgili ruhsat yenilemelerin en çok iki kere yapılması ve ruhsat süresi içerisinde tamamlanmayan yapıların ikinci kez yapılan yapı ruhsatı yenilemesinde yürürlükteki mevzuata göre değerlendirme yapılarak ruhsat düzenlenmesi, yapı kullanma izin belgesi düzenlenen yapılarda her beş yılda bir yapının tamamının yapı ruhsatına ve eki projelere uygunluğu ile ilgili elektronik ortamda belirlenen yapı denetim kuruluşunca denetiminin sağlanarak vize yapılması, yapı sonuçlanmış olsa bile kullanma izin belgesi düzenlenmeden ikamete izin verilmemesi ve yıkılacak derecede tehlikeli olduğu tespit edilen yapıların yıkım işlemlerinin kamu eliyle ivedi bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amaçlanıyor.

Komisyonda görüşmeleri devam eden İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kabul edilmesi halinde, aşağıdaki düzenlemeler yapılacak ;

DENETİMLER ARTIRILACAK

Yapı ruhsatı ile başlayıp yapı kullanma izni ile son bulan yapım sürecinde de ilgili belediyelerin Yapı Denetim Kuruluşlarının ve fenni mesullerin mevzuatta tariflenen iş ve işlemlerin belirli aşamalarda bizzat kamu adına yerine giderek kontrol etmesi, denetlemesi, uygun olmayan hallerde uygun duruma getirilmeden inşaatın devamına izin verilmemesi ileride telafisi güç durumların, maddi ve manevi kayıpların önüne geçilebilmesi amaçlanıyor.

YAPI RUHSATI DÜZENLEMESİ

Ruhsat süresi içerisinde tamamlanmayan yapıların gerek iki kez süreye ilişkin ruhsat yenileme yapabilmeleri, gerekse de isim değişikliği, tadilat vb. birçok ruhsat işlemiyle 5 yıllık sürenin tekrar başlamasına dair düzenlemeler sebebiyle yapıların inşa sürelerinin çok uzadığı, bu sürelerde plan ve mevzuat hükümleri değişse dahi yapıların yürürlükteki mevzuata uygun hale getirilmeksizin inşaata devam edildiği, bunun da can ve mal güvenilirği açısından ciddi sorunlara neden olduğu değerlendirilmiş olup, ikinci kere yapılan yapı ruhsatı yenilemesinde, yapının yerinde tüm projelere uygun devam ettiğinin tespit edilmesi ile can ve mal güvenliği açısından yürürlükteki mevzuatlara göre değerlendirme yapılarak yapı ruhsatı uygulamasına yönelik düzenleme yapılması planlanıyor.

GÜVENLİ YAPILAR ARTIRILACAK

Mevzuata ve yapı ruhsatı ile eki projelere aykırı olarak yapılan ve birçoğu taşıyıcı sistemi etkileyen izinsiz uygulamaların kaldırılması ve yapının yapı ruhsatına uygun hale getirilmesi çoğu zaman mümkün olmuyor ya da ciddi sorunlar oluşuyor. Bunun sonucunda, imar planına ve mevzuata aykırı yapıların sayıca artması, şahsi şikayetlere konu olması ve gerek belediyelerin gerekse de Bakanlığın denetleyebilmesi açısından işin içinden çıkılmaz bir durum yaratmakta ve aykırılığı yapmayan diğer kat malikleri ya da hissedarlar açısından da mağduriyetler oluşuyor. Bu nedenlerle, Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin düzenli aralıklarla kamu adına Ulusal Yapı Denetim Sistemi üzerinden belirlenecek yapı denetim kuruluşları vasıtasıyla denetiminin sağlanmasının güvenilir yapılarda ve sağlıklı çevrede yaşam hakkının sağlanması açısından önem arz ettiği değerlendirilerek söz konusu düzenleme yapılması tavsiye edildi.

İZİN BELGESİ OLMAYANA CEZA

Ülkemizde, yapının inşa süreci tamamlanır tamamlanmaz Yapı Kullanma İzin Belgesi alınma süreci beklenilmeksizin yapıda ikamete başlanıldığı görülüyor. Bu durumun bilhassa şantiye suyu ve elektriğinin kullanılarak ikamet edilmesi sebebi ile ciddi sorunlar oluşturduğu biliniyor. Bu durumun engellenmesinin ciddi yaptırımlarla mümkün olabileceği değerlendiriliyor.

Yeni kanun teklifi ile yapı sonuçlanmış olsa bile yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeden yapıda ikamet edilmesine izin verilmeyecek. Aksi takdirde, ivedilikle yapıyı kullananlar tahliye ettirilicek ve sorumlular ile ilgili 42 nci maddeye göre cezai prosedür uygulanacak.

TAHLİYE EMRİ

Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilik tarafından tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı ya da tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye ya da valilikçe belirlenen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye ya da valilikçe üç gün içinde tebligat yapılıyor. Yapı sahibine bu yolla tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 15 gün süre ile ilan ediliyor ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak suretiyle tehlikeli yapıya asılarak keyfiyet muhtarla beraber bir zabıtla tespit ediliyor. Tehlike durumu o yapı ve civarının hemen boşaltılması kararına gerek kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilecek ve tehlikenin giderilmesi ya da yıkım işleri derhal ilgili idarece yapılacak.

İZİNSİZ OTURAN EV SAHİBİNE İDARİ PARA CEZASI

Yapı kullanma izin belgesinin vize programını yaptırmayan bağımsız bölüm sahiplerine iki bin Türk lirası idari para cezası verilecek. Ayrıca mükellefiyetleri yerine getirmeyen, bağımsız bölüm sahiplerine ve yapı müteahhidine, tek tek olmak suretiyle can ve mal güvenini tehdit etmesi sebebi ile altı bin Türk lirası idari para cezası kesilecek.

Ne düşünüyorsunuz?

193 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Türkiye’deki Mal Varlıkları Hukuk Dışı Yollarla Araştırılıyor !

Gayrimenkul Sektöründe Etkin LinkedIn Kullanımı