in ,

İmar Yasası Değişiyor!

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

İmar Yasası Değişiyor! voorgo.com

Teklife göre, 3194 sayılı İmar Kanunu’nda düzenlemeler yapılması, arazi ve arsa düzenleme prosedürlerine karşı açılan davaların çabucak çözülmesi planıyor.

3194 sayılı İmar Kanunu’nda değişiklik.

KAÇAK YAPILAŞMA ENGELLENECEK..

Mülkiyet hakkının doğurduğu sonuçlar kapsamında yurttaşların mağduriyetlerin giderilmesi, idareler tarafından imar mevzuatının net olarak anlaşılmasını sağlamak, kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve cezalar ile caydırıcılığı sağlamak ve uygulamada karşılaşılan problemlerin çözülmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu’nda düzenlemeler yapıldı.

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu’nda değişiklik.

İMAR DAVALARI HIZLA ÇÖZÜLECEK..
Arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davaların çok kısa sürede çözüme kavuşturulması için ivedi yargılama usulünün uygulanması; kıyıların çakıllık ve kumluk karakter gösterdiği alanlarda kıyının mevcut halinden faydalanırken kıyının doğal yapısını bozacak nitelikte rekreatif amaçlı iskelelerin yapımının engellenmesi; fiil-yaptırım dengesi gözetilerek görevini mevzuata uygun yerine getirmeyen sorumlular ile ilgili uygulanacak idari müeyyidelerin tekrar düzenlenmesi amaçlanıyor.

5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunu’nda değişiklik.

KAYIT DIŞILIK ÖNLENECEK..
1934 yılında kurulan Yüksek Fen Kurulu’ nun deneyiminden faydalanarak yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işleriyle sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması; haksız rekabetin ve kayıt dışılığın önlenmesi planıyor.

5543 sayılı İskân Kanunu’nda değişiklik.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İSKANDAN SORUMLU OLACAK..

Değişiklik kapsamında iskan çalışmaları açısından İçişleri Bakanlığının yetkilendirilmesi ve İskan Kanunu kapsamında yardım alanların kapsamının genişletilmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi verilerinin kamu kurum-kuruluşları, üniversiteler, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılmasına dair esasların belirlenmesi öngörülüyor.

3194 SAYILI İMAR KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNİN YENİ BİR YAPI KONTROL SİSTEMİ VE AFETLERE KARŞI DAYANIKLILIĞI SAĞLAYACAK ÖNLEMLERİ İÇERMEK ÜZERE REVİZYONU ARAŞTIRMASI”NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Ne düşünüyorsunuz?

126 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

A Sınıfı Ofis Arzı 5.08 Milyon Metrekareye Yükseldi voorgo.com

A Sınıfı Ofis Arzı 5.08 Milyon Metrekareye Yükseldi!

Gayrimenkul Stoku Artınca SGK TOKİ’ye Rakip Oldu voorgo

Gayrimenkul Stoku Artınca SGK TOKİ’ye Rakip Oldu