in

İnşaat Faaliyetleri İçin Yeni Düzenleme

Kuşadası Belediyesi, kentte gerçekleşen inşaat faaliyetlerinin İmar Kanunu’na uygun olarak yürütülmesi amacıyla bir talimatname hazırladı.

Kuşadası Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından şantiyelerde alınması gereken tedbirler hakkında bir talimatname yayımlandı.

İnşaat sahasında alınması gereken önlemler ile inşaat atıkları ve hafriyata dair maddelerin bulunduğu talimatname, inşaat firmalarına tebliğ edilmeye başlandı.

Kuşadası sınırları içerisinde yürütülen inşaat faaliyetlerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmesi amacını taşıyan talimatnamede inşaat sahalarında alınması gereken önlemlerin yanı sıra hafriyat toprağı ve inşaat atıkları hakkında yapılması gerekli olanlar yer aldı.

Talimatname ile Kuşadası sınırları içerisinde yapılan tüm inşaatlarda müteahhit, mal sahibi, ada ve parsel, fenni mesul, proje müellifleri, şantiye şefi, yapı ruhsatı ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerinin uygulandığı bilgilerini ihtiva eden bir tabela bulundurulmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Öte yandan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesi gereği; inşaatın yapımı sırasında, yol ve kaldırımların kesinlikle kapatılamayacağı belirtilerek yaya ve araçların geçebilmesi için gerekli önlemlerin alınmasının zorunlu olduğuna dikkat çekildi. “Yol ve kaldırımlara sehven de olsa bir zarar verilmesi halinde, ikaza gerek duyulmadan sorumlusu tarafından eski haline getirilecektir” ifadesinin bulunduğu talimatnamede, inşaat atıkları hakkında aynı yönetmeliğin 25’inci maddesi gereğince önlem alınması gerektiği hatırlatıldı.
Ayrıca inşaat faaliyetinin yapılacağı binaların dış cephelerinin yırtılmaz ve tutucu özelliğe sahip file ve benzeri malzemelerle koruma altına alınması gerektiği ifade edildi. Talimatnamede, ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uyulmaması durumunda Çevre, İmar ve Kabahatler Kanunları ile Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Ne düşünüyorsunuz?

193 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Özelleştirme İdaresi 31 Gayrimenkulü Satışa Çıkardı

Dünyanın İlk Tapu Senedi Mardin’de Bulundu !