in

İnşaat Hizmetlerine Getirilen Kolaylıklar

uzun süredir ilk defa Türkiye’de bir sivil toplum kuruluşu ile düzenleyici kuruluş bir araya gelerek bu denli kapsamı geniş bir düzenlemeyi sağladı.

Önceki günlerde Sermaye Piyasası Kurulu’na beyan edilmiş ve birtakım değişiklikleri ihtiva eden paket doğrultusunda, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları adına inşaat hizmetleri alanında bazı yeniliklerin, esnekliklerin ve kolaylıkların sağlanması gündeme gelmiş durumdaydı. Ancak bu oldukça geniş hacimli paketin onaydan geçememesi neticesinde gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yaşadığı sorunları ortadan kaldırmak adına 9 Ekim 2020 itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulan alternatif paketin geçmesi sağlandı ve keza uzun süredir ilk defa Türkiye’de bir sivil toplum kuruluşu ile düzenleyici kuruluş bir araya gelerek bu denli kapsamı geniş bir düzenlemeyi çıkartabilmiş oldu.

İlk pakete göre çok daha parçalı olup 8 madden oluşan son değişiminin içerisinde hangi kolaylıkların bulunduğunu Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan Finans Merkezi’nin konukları GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu ve GYODER İcra Kurulu Üyesi ve AKFEN GYO CEO’su Sertaç Karaağaoğlu ayrıntılarıyla açıkladı.

Sürecin nasıl ilerlediğine ve uzun zamandır Türkiye için görülmemiş bir çalışma başarısına nasıl ulaşıldığına dair ayrıntıları aktaran GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, ortak akılla hareket etmenin önemine vurguda bulundu.

GYODER’in köklü bir dernek olmasının, entelektüel sermayesinin genişliğinin, değerli üyelerinin varlığının, komite görevlilerinin kıymetli çalışmalarının, hem icra hem yönetim kurullarında gösterilen çalışkanlığın ve sürece dair kararlılığının önemini vurgulayan Kalyoncu, bahsedilen bu ölçütler vasıtası ile GYODER’in politika geliştirmede aktif başarılar gösterdiğini belirtti. Her ne kadar değişim ve inşaat hizmetlerine getirilen kolaylıklar paketi yeni gibi görünse de sürecin mutfak kısmının ortalama 1 yıllık bir zaman dilimine dayandığı belirtilirken, GYODER Başkanının ve komite üyelerinin sunmuş olduğu resmi talepler kadar STK Başkanı ve ekibinin de olumlu yaklaşımlarının öneminden bahsedildi.

Mevzuat neticesinde sektördeki birçok probleme nihai çözüm getirilmiş olurken, kuşkusuz GYODER’in bir GYO birliği oluşturmak amacıyla 20 seneden daha uzun bir zaman önce kurulmuş, köklü geçmişe sahip bir yapılanma olarak çalışmaları sahiplenmiş olmasının, STK onayı üzerinde etkili olduğu da ifade edildi.

Mevzuat İçeriğinde Önemli Değişiklikler

Çalışmalar içerisinde aktif rol alan ve düzenlemeler ile ilgili önemli alt başlıklara açıklama getiren AKFEN GYO CEO’su Sertaç Karaağaoğlu, pratikte ticaret hayatını önemli oranda etkileyen birçok uluslararası etkilere sahip ya da ülke içinde büyüyen probleme nasıl yaklaşıldığını ayrıntılandırma fırsatı buldu.

Yabancı uyruklu firma ve kişilere yapılan gayrimenkul satışlarında, GYO ‘ların aracıların yabancılara karşı uyguladığı yüksek komisyon engeline takılması söz konusuydu. Bu kapsamda pozitif bir yaklaşım gösteren STK tarafından yabancılara gayrimenkul satışlarında yüksek komisyon ödenmesi üzerine kolaylıklar sağlandı.

Pandemi döneminde oldukça yoğun çalıştıkları belirtilen STK yetkilileri tarafından sağlanan bir diğer kolaylık ise GYO’ların yatırımlarda en az yüzde 51 oranında direkt gayrimenkule yatırım yapması zorunluluğu üzerine oldu. Bahsedilen oran hala geçerliliğini koruyor, yalnız bu kararla beraber ‘’gayrimenkul’’ dendiği zaman dahil edilebilen alanda değişimler mevcut. Önceden bir GYO’nun bağlı ortaklıkları gayrimenkul yatırımı yaptığında GYO’lar bağlı ortaklıklarına fon kullandıramıyor, bu yatırımlar portföy sınırlamalarının hesaplanmasına dahil edilmiyor, yine her prosedürde fuzuli bir sermaye işlemi gerekiyordu. Ancak GYO’lara yurtdışı prosedürlerinde sağlanan kolaylıklarla beraber bütün bu olumsuzluklar STK tarafından kaldırıldı ve yüzde 100 bağlı ortaklıklara GYO’lar borç verebilir hale geldi.

Yine daha önceden GYO’lar bahsi edilen bu yüzde 100 bağlı ortaklıklarına kullandıracakları krediler için kendi portföylerinden ipotek, teminat ve rehin veremiyorlardı. Bu değişimlerle beraber bağlı ortaklıklara bahsedilen teminatların sağlanmasının önü açılırken, GYO’ların kendi kredileri için teminat sağlayabildiği tek durumun yalnızca proje finansmanı için olmasına da esneklik getirildi. Bir GYO güncel olarak bir yatırım yapmayacaksa ve yalnızca işletme sermayesini finanse edecekse banka üzerinden borçlanamıyordu. Yapılan değişikliklerle beraber bu engel de kalktı ve borçlanmaya yönelik kolaylık sağlanmış oldu.

İnşaat Hizmetleriyle İlgili Kolaylıklar

Bilindiği gibi bir GYO doğrudan inşaat yapamamakta, yalnız projeler geliştirebilmekte, geliştirdiği proje için inşaat hizmeti alacakları şirketten inşaat ile ilgili tüm malzemeyi almak durumundaydı. Düzenlemeyle beraber artık GYO’ lar inşaat malzemelerini kendileri alıp stoklarında tutabilecek hale geldi ve yalnızca inşaatın fiili hizmetini dışarıdan alma koşulu limit olarak kalmış oldu.

Bir diğer gelişme ise halka açık şirketlerle ile GYO’lar arasında denge sağlamaya yönelik olup, eskiden GYO’lar bütün halka açık şirketlerin kurumsal yönetim tebliğ kapsamında yapılacak işlemler ile ilgili sınırlamaları ekstra biçimde uygulaması ciddi zorluklar yaratmaktaydı. Örneğin, eski yönetmeliğe göre GYO’lar herhangi bir alt limit olmaksızın 10 TL, 100 TL gibi işlem tutarlarını dahi yönetim kuruluna bağlayarak halka açıklama zorunluluğundayken halka açık diğer şirketler için bazı limitler dahilinde açıklama yapmaları yeterli görülmekteydi. Aradaki eşitsizliği minimuma indiren yeni düzenlemeyle beraber GYO’lar için halka açık şirketlerle aynı rakamsal limitler dahilinde yönetim kuruluna bağlı prosedür yapma ve halka açıklama şartı getirilmesi sağlanmış oldu.

Yine pandemi dönemi için oldukça önemli olan bir diğer maddi gelişme de STK’ların esnekliğe yönelik olumlu tutumu sayesinde yakalanmış olurken, GYO’ların yılın son çeyreğinde yaptığı ekspertiz değerlendirme raporlarına yönelik bir gelişme yakalandı. Eğer yıl sonu açıklanan ekspertiz raporunda kira gelirlerine dair gösterilen değerin 1 TL dahi arkasına düşülürse, GYO’nun bu farkı açıklanması zorunlu tutulmaktaydı. Düzenleme kapsamında STK tarafından GYO’lara %5 oranına kadar farklılığın açıklama kapsamı dışında tutulması gibi önemli bir kolaylık sağlaması, bir diğer sevindirici yenilik olarak açıklandı. Hatta STK, ekspertiz raporunda dikkat edilecek konunun ofis, AVM ya da otellerdeki doluluk oranlarının temel alınmasını ve fark oranının uygun olduğunu hükmetti.

Yapılan değişiklikler arasında dikkat çeken diğer alt başlıklar ise kırtasiye işleriyle uğraşılmasının önüne geçmek adına yayını yapılan prosedürlerin ekstra olarak STK gönderilmesi zorunluluğunu kaldırmak ve kurumsal yatırımcıların GYO’lara yatırım yapmak istediğinde işlemlerini kolaylaştırmak üzerine oldu. Eski usulde kurumsal yatırımcının GYO üzerine incelemesi gereken birçok doküman yer almakta, zira GYO portföylerinin net aktif değerlerine ve içeriğinin ne olduğuna dair esnek bir raporlama sistemi bulunmakta ve bu hususta bir standart bulunmamaktaydı. GYODER’in çalışmaları vasıtası ile GYO’ların net aktif değerleri ve portföy içerikleri standart bir raporlandırma sistemine bağlanmış ve keza toplamda 33 kadar GYO’nun toplam net aktif değerlerine de erişim sağlanmış oldu.

Bahsedilen düzenleme ve yeniliklerin sadece GYO’lar için değil, bütün yatırım kolları ve gayrimenkul yatırım sertifikaları için de önemli kolaylıklar olduğuna dikkat çekildi.

Ne düşünüyorsunuz?

182 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Kentsel Dönüşümde Bina Metrekaresi Değişir mi ?

Valilik, 112 Acil Yardım İstasyon Kurulumu İçin Çalışma Başlattı !