in

Kamu İhalelerinde Yeni Düzenleme !

Elektronik Sunum Zorunlu Hale Getirildi

Kamu İhale Kurumu (KİK), yeni tip koronavirüs sürecinde ivme kazanan elektronik ihalelerde (e-ihale) teminat mektubunun elektronik olarak sunumunu zorunlu hale getirdi.

Kurumun, kamu ihale mevzuatında değişiklik ve yeni düzenleme yapılmasına dair 7 yönetmelik ve 3 tebliği, Resmi Gazete‘de yayımlandı. Buna göre, yapım işleri, hizmet ve mal alımlarında işin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklinin kendi malı olması şartı yeterlik ölçütü olarak aranamayacak. Bu çerçevede, söz konusu şartın toplam değerlendirmede yüzde 1 ağırlığı olacak şekilde fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği düzenlendi. Kurum, bunun dışında bu oranı arttırmaya ya da azaltmaya veya alım konusuna göre farklı oranlar belirlemeye yetkili kılındı.

Covid-19 sürecinde artış gösteren e-ihalelerde teminat mektubunun elektronik olarak sunumu zorunlu hale getirildi. Şikayet müracaatlarının da elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapıldı. Belirli istisnalar haricinde idarelerce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin yapılması yasaklandı. Bu çerçevede, ihalelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırılık teşkil edip etmediğinin belirlenmesine yönelik KİK’in kontrolüne dair işlemler artırıldı.

Tüzel kişi aday ya da isteklilerin bir standart form vasıtasıyla ortaklık bilgilerini göstermeleri mümkün hale geldi.

Teknik şartnamelerde yeterlik ölçütü olarak düzenlenen belgeler, idari şartnamelerde açıkça sayılmadıkça, tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik ölçütü olarak dikkate alınmayacak. İhalelere yerli isteklilerin katılması, yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilmemesi hususları hayata geçirildi. Yapım işlerinin sözleşme sürecinde de yerli ürün kullanımına dair denetimin artırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması durumunda, isteklinin ticari merkezinin işin yapılacağı il ya da bu illerden birinde bulunması avantajlı koşul olarak belirlendi. Hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin disipline edilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Elektronik Kamu Alım Platformu (EKAP) üzerinde gerçekleştirilecek prosedürlerin daha hızlı ve güvenilir biçimde yapılmasını teminen kimlik doğruluğunu sağlaması için kullanılacak yöntemler artırıldı. KİK, dinamik alım sistemi, yeterlik sistemi, ihale, sözleşme, şikayet ve itirazen şikayet süreçlerinde idarelere sunulması gereken bilgi ve belgelerin EKAP’a kaydedilmesi ve kullanılmasına dair düzenleme yapma konusu ile ilgili yetkilendirildi.

Kamu özel iş birliği modeli ya da üretim, dağıtım, işletme gibi lisanslara dayalı olarak yapılan yapım işlerine dair deneyimlerin, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki işlerde kullanımına dair düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, söz konusu işlerden elde edilen deneyime dair düzenlenecek belge türleri, kimlere belge düzenleneceği, bu belgelerin düzenlenme koşulları, belgelerin ne şekilde kullanılabileceği gibi hususlar kurala bağlandı.

Ne düşünüyorsunuz?

157 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Evin Tamamına Kredi Veren Bankalar

Evinizi Dekore Ederken Sevimli Dostlarınız İçin Oyun Alanları Oluşturun