in

Kamuda Yeni Dönem !

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik için işletme faaliyetlerini ‘etkin izleme’ adımları güçlendiriliyor.

Kamuda yeni dönem için hükümet harekete geçti. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Herhangi bir şekilde toplam kamu payı yüzde 50 ve altına düşen işletmeler tebliğ kapsamı dışında olacak. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik için işletme faaliyetlerini ‘etkin izleme’ adımları güçlendiriliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ, faaliyet alanı itibarıyla ticari nitelik taşıyıp Sayıştay tarafından denetlenen ya da sermayesinin yarısından fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan işletmeleri kapsıyor.

Sermayesinin yarısından fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ya da faaliyet alanı itibarıyla ticari nitelik taşıyıp Sayıştay tarafından denetlenen işletmelerin faaliyetlerinin izlenmesine, mali ve mali olmayan verilerinin toplanmasına, derlenmesine ve raporlanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlk olarak 2009 yılında yayımlanan tebliğ, şirket gruplarındaki değişimler ve ihtiyaç duyulan veriler göz önünde bulundurularak tekrar düzenlendi. Buna göre, kamu sektöründe şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, kamu işletmelerinin faaliyetlerini etkin biçimde izleyerek mali ve mali olmayan verilerinin toplanmasına, derlenmesine ve raporlanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Herhangi bir şekilde toplam kamu payı yüzde 50 ve altına düşen işletmeler tebliğ kapsamı dışında olacak. İşletmelerde çok sayıda kamu kurum ya da kuruluşu pay sahibi ise toplam oran dikkate alınacak.

Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata göre hazırlamakla yükümlü oldukları sermaye bilgileri, bilanço, gelir, yatırım ve finansman gerçekleşme gibi mali tablolar ile yönetici ve personel profili, istihdam maliyetleri ve sözleşmeli personel gibi mali olmayan tabloları belirlenen iş takvimine uygun olarak zamanında gönderecek. Üçer aylık periyotlarla gönderilecek tablolar için dönemler Ocak-Mart, Ocak-Haziran, Ocak-Eylül ve Ocak-Aralık olarak uygulanacak. Yıllık gönderilecek tablolar ise bir önceki yıl sonu itibarıyla hazırlanarak gönderilecek.

Veriler Her Yıl Duyurulacak

İşletmelerce yıl sonuna dair gönderilen veriler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl en geç 31 Ekim itibarıyla yayımlanacak kamu işletmeleri raporuyla kamuoyuna duyurulacak. Raporda, işletmelerin mali ve mali olmayan verilerinin yanı sıra işletmelere dair yıl içinde meydana gelen gelişmelere ve sektörel analizlere de yer verilecek. Kurumsal kapasitenin artırılması adına kamu işletmeleri veri gönderimi amacıyla yeterli sayıda ekipman bulunduracak ve eleman tahsis edecek. Söz konusu işletmeler verilerini, sağlıklı, doğru ve zamanında üretecek bir bilgi işlem altyapısı kuracak ya da kurmuş oldukları bilgi işlem altyapısını geliştirecek. Şeffaflığın sağlanması için kamu işletmeleri kendilerine ait ayrı bir internet sayfası oluşturacak ve bu sayfayı devamlı güncel tutacak önlemleri alacak. Kamu işletmelerinin genel müdürleri, müdürleri ya da başkanları istenilen verilerin zamanında ve doğru olarak Bakanlığa iletilmesinden ve ilgili rapor yayımlanmasından sorumlu olacak.

KİT’ler ve bağlı ortaklıkları içine alan 1. grup kamu işletmelerinin listesi ;

“Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Elektrik Üretim AŞ, Türkiye Petrolleri AO, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık AŞ.”

Özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşları içine alan 2. grup kamu işletmeleri;

“Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, Sümer Holding AŞ, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ, Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret AŞ” olarak belirlendi.

Kamu bankalarını içine alan 3. grup kamu işletmeleri;

“Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ ve İller Bankası AŞ ” şeklinde sıralandı.

Kamu idareleri ve diğer kamu işletmelerini içine alan 4. grup ise şu kuruluşlardan oluştu;

“Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türk Reasürans AŞ, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ, Nükleer Teknik Destek AŞ, Borsa İstanbul AŞ, Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi AŞ (ICAS), Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü.”

5. grup kamu işletmeleri; TOKİ şirketleri, 6. grup TMSF şirketleri ve 7.grup mahalli idare şirketleri olarak belirlendi.

Ne düşünüyorsunuz?

156 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Halkbank Kadın Girişimcilere Kredi Desteği Sağlıyor !

Kındılçeşme Sahil Projesinde Son Durum