in ,

Kapadokya Yönetmeliğine Karşı Dava Açtı

“Kapadokya’nın rant uğruna talan edilmesine izin vermeyeceğiz !”

Mimarlar, Kapadokya yönetmeliğine karşı dava açtı !

Kapadokya Alan Planları Yapımı ve Yürürlüğüne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali isteğiyle TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşı Kayseri İdare Mahkemesi’ nde dava açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 11 Temmuz’ da Resmi Gazete’de yayımladığı yönetmelik ile Kapadokya Alan Başkanlığı sınırlarında fiziki, doğal, estetik, tarihi, kültürel değerlerin korunmasını sağlamak ve geliştirmek için usul ve esasları belirlemişti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, davaya dair açıklamalarda bulundu. Yönetmelikle Kapadokya’ nın yürürlükteki koruma mevzuatından koparılarak özel koruma alanına dönüştürüldüğünü belirterek, yönetmeliğin 4. Maddesi’ ndeki “…bu plan kararları doğrultusunda Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları planlama alanında sit alanı olup olmadığına bakılmaksızın ve koruma statülerinin bütünlüğü aranmaksızın yapılabilir” ifadelerine değindi.

“Bu madde ile kamu kurum görüşleri devre dışı bırakılmış durumdadır. Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına dair yetki tamamıyla komisyona devredilmiştir, burada koruma kurullarının etkin karar verme sürecinde yer alması zorunludur” ifadelerini kullandı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ nde bulunan Kapadokya’ nın büyük tehdit altında olduğunu vurgulayan Tezcan Karakuş Candan, şöyle dedi:

“Bu alanda çok ciddi bir talan süreci var. Yönetmelik, doğal SİT alanları için büyük tehlike oluşturuyor. Peri bacaları tahrip edilerek yapılaşmalar gerçekleştiriliyor. Göreme ve Kapadokya bölgesindeki her adımı hassasiyetle takip ediyoruz. Talanı meşrulaştırmalarına ve eşi benzeri olmayan doğal güzellikteki Kapadokya’nın rant uğruna talan edilmesine izin vermeyeceğiz.”

“Göreme’de Gafer Mahallesi’nde ne yazık ki iki peri bacası da kaçak yapılaşmadan nasibini aldı. Peri bacasında inşaat yapılıyor. Göreme Belediyesi’nin bu duruma ivedi biçimde müdahale etmesi gerekiyor ve kaçak yapının buradan kaldırılması gerekiyor.

” Koşulları Koruma Kurulu belirlemeli ! ”

”Geçiş dönemi koruma esaslarının nasıl hangi ilkeler kapsamında belirleneceği anlaşılmamaktadır. Bu belirsiz durum, alanı koruyamama sonucunu doğurabilecektir. Dolayısıyla geçiş dönemi koruma esasları başlıklı madde tamamıyla iptal edilmelidir.”

“Kapadokya Alanının kültürel ve doğal peyzaj özellikleri, bitki örtüsü, doğal arazi yapısı, kültürel değerleri de dikkate alınarak korunması, sağlıklaştırılması, yenilenmesi esastır denilmek suretiyle Kapadokya’ nın korunmasında vizyon, turizm doğrultusunda belirlenmiştir, oysa ki Kapadokya’ yı koruma gayesi olan herhangi bir yasal düzenlemenin esas ilkesi turizm değil, bu alanı tümüyle koruma ve yaşatma olmalıdır.

“ Telafisi imkansız zararlar yaşanacak ! ”

“Yönetmeliğin uygulanması halinde Kapadokya bölgesinde telafisi imkansız zararlar yaşanacaktır. Bu doğal ve tarihsel coğrafyanın yok edilmemesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hukuksal adımları atarken, kamuoyu yaratmaya devam edeceğiz. Bilim ve teknikten aldığımız güçle toplumu aydınlatacağız.”

Ne düşünüyorsunuz?

186 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Bankaların Güncel Kredi Faiz Oranları

Değerleme Şirketine Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Ceza