in

Karamürsel Belediyesi 5 Katlı İşyerini Kiraya Veriyor

İhale, 29 Aralık 2020 Tarihinde Yapılacak

4 Temmuz Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:2 Karamürsel / Kocaeli adresindeki belediye Hizmet Binası yanında bulunan 5 katlı işyeri, işletilmek üzere açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak suretiyle ihale edilerek kiraya verilecek.

İhalesi, 29.12.2020 Salı günü saat 10,00 ‘da Belediye Meclis Toplantı odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

Tahmini aylık kira bedeli 12.000,00 TL ve geçici teminatı 6.480,00 TL olan ihalenin şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilecek.

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NIN BİLDİRİSİ İLE KİRAYA VERİLECEK İŞ YERİ İHALESİ İÇİN TALEP EDİLEN BELGELER

Gerçek Kişilerden:

İkametgah belgesi,
Nüfus cüzdan belgesi,
Noter tasdikli imza sirküleri,
Temsil halinde noterce tasdikli vekaletname ya da vekalet edene ait imza sirküleri,
Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi.

Tüzel Kişilerden :

İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin ya da siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ya da Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden ya da benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

Noter tasdikli imza sirküleri,

Temsil halinde noterce tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri.

Ortak girişimlerde :

Ortak girişim beyannamesi.
Geçici teminat alındısı (teminat mektubu ya da makbuz)

İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerin Karamürsel Beledisi’ ne emlak, ç.t.v, kira vb gibi borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden belge alması gerekiyor.

İhale belgelerini ihtiva eden dosya, mesai saati içinde ihale gününden bir gün önce Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecek.

İhale ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz !

Ne düşünüyorsunuz?

223 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Ayda 380 TL Taksitle Konut Sahibi Olabilirsiniz !

Siirtli Çocukların Yeni Voleybol Sahası