in

Konya’da 65 Adet Taşınmaz İhale Edilecek

İhalenin yapılamaması durumunda aynı yerde ve aynı saatte ihale tekrar gerçekleştirilecek.

Mülkiyeti Ereğli Belediyesi’ne ait, 65 adet arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale yasasının 45.maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde bulunan ilana göre; ihalenin yapılamaması ya da sunulan miktarın belediye encümenince kabul görmemesi durumunda 08/07/2021 tarihinde Perşembe günü aynı şartlarda, aynı yerde ve aynı saatte 2.defa ihale edilecek.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER

 • Başvuru Dilekçesi,
 • İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
 • İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
 • Belediyeye yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu,
 • Yerleşim Yeri Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü),
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
 • Vekaleten Katılma Durumunda Vekaletname ve İmza Sirküleri (Noter Onaylı),
 • İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz (İhale şartname bedeli 150,00 TL TL dir.),
 • Belediyeye borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi (Belediyeden alınacaktır.),
 • Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (Adres Beyanı),
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, belgelerin ya da son tekliflerin uygun görülmemesi durumunda, tekrar aynı usulle ihale açılacak ya da idare faydası görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 43 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılabilecek.

Şartname mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhale evraklarının ihale günü en geç saat 12:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

Ne düşünüyorsunuz?

97 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

İstanbul’da 13 Kamu Konutu Satışa Sunuldu

3. Emlak ve Yatırım Proje Görüşmeleri Başlıyor !