in

Kütahya Milli Emlak Müdürlüğü’nden 3380 Metrekare Arsa Satışı

İhale Açık Teklif Usulü İle Yapılacak

Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan 3380 m² arsa, Kütahya Milli Emlak Müdürlüğü tarafından açık teklif usulü ile 1 Milyon 859 Bin TL muhammen bedelle satışa sunulacak.

Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kütahya Merkez ilçede Kirazpınar Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait olan arsa vasıflı, 3380 m² yüzölçümlü, 120 ada, 2 parsel nolu, imar planında “Ayrık nizam 3 kat yapı adası (İş merkezi alanı) geçici teminat miktarı 371 bin 800 lira, muhammen bedeli 1 milyon 859 bin lira olan taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 10 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00’de Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Milli Emlak Müdürü odasında yapılacak ihale ile satılacaktır.”

İhaleye İçin Gereken Belgeler ;

İkametgah belgesi,
Nüfus cüzdan örneği,
Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları ya da geçici teminat mektubu,
Tüzel kişiler için ayrıca yıl içinde alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı,
Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ya da teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı ya da noter tasdikli örneği, ihaleye ortaklık şeklinde, iştirak durumunda noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler,
Vekaleten ihaleye katılacaklar için noter tasdikli vekaletname.

İstenen tüm belgelerin ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaştırılması zorunludur.

İstekliler 2886 Sayılı Kanunun 37. Maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmelerde, teklif işleme alınmaz. Şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ne düşünüyorsunuz?

67 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

İzmir Büyükşehir Belediyesi Konut Satış İlanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Binasının Bulunduğu Alan İhaleye Çıkarıldı !