in

Mera Yönetmeliği’nde Yeni Düzenleme

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye genelinde mevcut meralara dair yeni bir yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Mera Yönetmeliği kapsamında yapılan düzenlemeler şöyle ;

YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/1998 tarihli ve 23419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mera Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin birinci cümlesinde bulunan “% 25’i” ibaresi “% 75’i” olarak ve aynı bendin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Otlatma bedelinden köy sandığına ya da belediyede açılacak hesaba gelir olarak kaydedilen tutarlar ilgili köy ya da belediyelerde İl Mera Komisyonunca uygun görülen mera ıslah ve geliştirme işleri haricinde kullanılamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yeni yönetmelik ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Ne düşünüyorsunuz?

91 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

İş Yeri Satış Fiyatı Nasıl Belirlenir ?

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Bir Projeyi Hayata Geçiriyor