in

Milli Emlak’tan Çeşme’de Arsa Satışı

Turistik tesis imarlı 1.950 metrekarelik arsa satışa çıkarıldı.

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çeşme Milli Emlak Dairesi, 16 Eylül mahallesinde bulunan turistik tesis imarlı 1.950 metrekarelik arsayı 5 milyon 363 bin TL’ye satışa çıkardı. Açık artırma ihalesi 12 Ekimde gerçekleşecek.

İlandaki detaylar şöyle ;

  • Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazın satış/kira ihalesi, hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Atatürk Bulvarı No:105 Çeşme / İZMİR adresinde bulunan Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında yapılacaktır.
  • İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiyede adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Çeşme Mal Müdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu ya da alakalı banka teminat mektubunu (süresiz) ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ya da siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ya da sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluştan 2021 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ya da teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ya da vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti ve Noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gereklidir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  • Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi durumunda mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gereklidir.
  • 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna olup, satış bedeli üzerinden döner sermaye payı alınacaktır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
  • İstenilmesi durumunda alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’ sını geçtiği takdirde satış ihale bedelinin 1/4’ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda ve sekiz (8) eşit taksitle ödeme kolaylığı getirilmiştir.
  • Taşınmazın satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Çeşme Milli Emlak Müdürlüğüne başvurula bedelsiz olarak görülebilir.
  • Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
  • Bu ihaleye dair bilgiler, www.izmir.csb.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki bütün ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İlan Olunur.

Ne düşünüyorsunuz?

112 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Analistlerden Emlak Balonu Konusunda Uyarı

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerle İlgili Genelge Yayımlandı