in

Müteahhide Mali ve Teknik Sınır

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müteahhitlerin yeterlilik ve sınıflandırma ölçütlerini ayrıntılı biçimde belirledi.

Müteahhitlerin yeterlilikleri konusu İzmir depremi sonrası bir kez daha tartışılırken, sektörü disipline etmek isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müteahhitlerin yeterlilik ve sınıflandırma ölçütlerini ayrıntılı biçimde belirledi.

TBMM’ye Ekim ayında sunulan “Özel Sektör Müteahhitlik Hizmetleri İçin Sınıflandırma Esaslı Yeterlilik Sistemi” raporunda şunlar kaydedildi:

Sisteme göre; müteahhit yeterlilikleri iki kısımda incelenecek. İlki firmanın mali gücüne yönelik. Diğeri ise mesleki ve teknik. Ekonomik ve mali yeterlilikler üçe ayrılıyor. Bunlar iş hacmi, bilanço rasyoları (önceki senelerde elde ettiği ciro) ve üçüncüsü banka referansı. Mesleki ve teknik yeterlilikler de; iş tecrübesi ve teknik iş gücü olarak ayrılıyor.

Müteahhit yeterlilik sisteminde daha önce uygulanan 9 ayrı sınıflandırma, Ekim 2020’de sektörün de istekleri üzerine yönetmelik değişikliğiyle 15’e çıkarıldı.

Sistemde 2012’den 2019’a kadar 350 bin civarında müteahhit kaydı vardı. Bunlarda hiçbir yeterlik aranmadı. Yeterlilik sistemi kurulduktan sonra müteahhitlere yeterlik verilmeye başlandı. Eylül 2020’ye kadar 60 bin müteahhit kaydı yapıldı. Bunların 45 bini H grubu.

Yeni başlayan bir müteahhit H grubunda olacak ve tek projede 7 kata kadar binalar için 1.923 m² iş yapabilecek. 2020 içinde 2.9 Milyon TL’lik iş üstlenebilecek. İş tecrübesi arttıkça bir alt gruba geçecek. En tecrübeli müteahhitler A grubu olarak yetki alacak ve iş tecrübesi tutarı 143 Milyon TL olacak.

H grubu müteahhitler yani yeni başlayanlar dışındaki her grup müteahhitten banka referansı istenecek.

Müteahhitlerin sicilleri tutulacak. İflas edenlere yetki belge numarası tahsis edilmeyecek. Yargı kararıyla, son üç yıl içerisinde vaat, nüfuz kullanma, hile, tehdit, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet suretiyle ya da diğer yollarla sözleşmeye dair prosedürlere fesat karıştıran, buna teşebbüs edenler belge alamayacak.

İmar mevzuatına aykırı olan imalatları süresinde düzeltmeyenler 1 yıl, aykırılık mal ve can güvenliğini tehdit ediyorsa 5 yıl, sigorta ve vergi borcu olup da yapı sahiplerince iskan alınırsa 1 yıl iş yapma belgesi alamayacak.

Müteahhitlerin teknolojik açıdan üstlenebilecekleri iş miktarlarından, iş deneyim tutarlarına kadar her ayrıntı online olarak kontrol ve takip edilecek.

Ne düşünüyorsunuz?

248 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Servetini Devlete Bağışlayacağını Açıkladı

Binanız Risk Barındırıyorsa Güçlendirmek, Yıkıp Yeniden Yapmak İçin Nasıl Bir Yol İzlemek Gerekir ?