in

Nitelikli Yatırımlar Türkiye’ye Kazandırılacak

Yatırımcının, ihtiyaç duyduğu endüstriyel arazi arzına ve yatırıma uygun arazi bilgisine erişimi geliştirilecek.

Nitelikli uluslararası doğrudan yatırımların (UDY) Türkiye’ye kazandırılması amacıyla, ihtiyaç duyulan tedarikçi, ulaştırma, lojistik, dijital, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı geliştirilecek.

Bu kapsamda, nitelikli uluslararası doğrudan yatırım profilleri özelinde belirlenen hedefler doğrultusunda potansiyel endüstriyel arazi ihtiyaç analizi yapılacak ve bu doğrultuda nitelikli endüstriyel alanlar geliştirilecek.

Güncel yatırıma uygun arazi varlığı bilgilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerinden takip edilebileceği dijital bir endüstriyel arazi veri tabanı oluşturulacak.

OSB, serbest bölge, teknoloji geliştirme bölgesi gibi yatırım bölgelerinde bulunan güncel arazi varlığı bilgisi dijital ortamda güncel bir şekilde yatırımcılarla paylaşılacak. Ayrıca Türkiye Sanayi Alanları Envanteri çıkarılarak dijital bir platform üzerinden yatırımcılara sunulacak.

Bilişim, biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi Ar-Ge yoğun ve yüksek teknoloji ihtiva eden sektörlere yönelik ihtisas serbest bölge uygulaması yaygınlaştırılacak.

Nitelikli uluslararası doğrudan yatırım profillerinin geri-bağlantı gereksinimleri doğrultusunda Türkiye’deki tedarikçi altyapısı geliştirilecek.

Bu kapsamda yerleşik nitelikli uluslararası doğrudan yatırım profillerine uygun uluslararası yatırımcılar için tedarikçi geliştirme uygulamaları hayata geçirilecek. Tedarikçi geliştirme uygulamaları kapsamında mevcut tedarikçi altyapısına yönelik hedef odaklı teşvik mekanizmaları ve tedarikçi firmalara mentorlük desteği gibi mekanizmalar oluşturulacak.

Nitelikli uluslararası doğrudan yatırım profilleri özelindeki yatırımların tedarikçisi olarak değerlendirilebilecek şirketlerin ürünler, üretim standartları, lokasyon, çalışan sayısı gibi profil bilgilerinin derlendiği, yatırımcılar ve tedarikçilerin eşleştirilmesine ve buluşmasına imkan sağlayacak Türkiye Tedarikçi Platformu geliştirilecek.

Türkiye’de yerleşik uluslararası yatırımcılar ile tedarikçileri sektör-ürün grubu-teknoloji özelinde bir araya getirecek “tedarikçi aktiviteleri” planlanacak.

Nitelikli uluslararası doğrudan yatırım profillerine uygun uluslararası yatırımcıların büyüme potansiyeli yüksek olan yerli şirketlere yönelik yapacağı teknoloji ve bilgi transferine yönelik eğitim, tedarikçi içeriğinde çalışmak üzere personel görevlendirme gibi faaliyetleri desteklenecek.

Ülkedeki yerleşik uluslararası firmaların ve bu firmaların tedarikçisi pozisyonundaki KOBİ’lerin, Ar-Ge projelerini yönlendirdiği ve eş finansman sağladığı bir destek programı oluşturulacak. Nitelikli uluslararası doğrudan yatırım profillerindeki öncelikli sektörlerde teknoloji girişimlerinin (start-up), yenilikçi KOBİ’lerin ve ülkede yerleşik uluslararası yatırımcıların da bulunduğu büyük firmaların iş birliği kapasitesini geliştirmeye yönelik platformlar kurulacak, eşleştirme ve ortak proje geliştirme desteği verilecek.

Nitelikli uluslararası doğrudan yatırımların Türkiye’ye kazandırılması için ihtiyaç duyulan ulaştırma, lojistik, dijital, bilgi ve iletişim altyapısı geliştirilecek, ulaştırma altyapısını destekleyecek yatırımlar ilk önceliklendirilecek.

Modlar arası taşımacılığın yaygınlaştırılması ve sanayinin rekabet gücünün artırılmasını teminen, önemli yük merkezlerine hizmet edecek iltisak hatları ve lojistik merkezler tamamlanacak, yük taşımacılığında demir yolunun payı artırılacak.

Elektronik haberleşme altyapısı kurulumuna dair izin ve geçiş hakkı süreçleri etkinleştirilecek, yüksek hızlı ve kaliteli genişbant elektronik haberleşme altyapılarının ülke çapında yaygınlaştırılmasına yönelik elektronik haberleşme bilgi sistemleri, fiber ağ, baz istasyonları, geçiş hakkı ve tesis paylaşımı hususlarında düzenlemeler yapılacak.

Ne düşünüyorsunuz?

111 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Bazı Bölgeler ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ İlan Edildi

Halkbank Hızlı Kredi İle Anında Finans Desteği Sağlıyor