in

Orman Sınırları Dışına Çıkarılarak Tapuda Hazine Adına Tescil Edilecek Alanlara İlişkin Usul ve Esaslar Değişti !

Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan yerlerin orman sınırları dışına çıkarılması hakkında yeni düzenleme…

Orman olarak muhafazasında hiçbir fayda görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan, 28 Nisan 2018 tarihi itibarıyla üzerinde yerleşim yeri bulunan ve yerleşim yeri oluşturulması uygun olan yetersiz ve fiilen orman vasfı taşımayan, taşlık, kayalık yerlerin orman sınırları dışına çıkarılması mümkün olacak.

6831 Sayılı Orman Kanunu’na istinaden, Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlandı ve Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, belirlenen şartları taşıyan ve sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanların, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tesciline dair usul ve esaslar belirlendi.

Buna kapsamda sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenecek yerler, orman sınırlan dışına çıkarılabilecek.

Söz konusu alanlar, “Tarım ve Orman Bakanlığınca bilim ve fen bakımından tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan, orman olarak muhafazasında hiçbir fayda görülmeyen, 28 Nisan 2018 tarihi itibarıyla üzerinde yerleşim yeri bulunan ve yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, yetersiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler” olarak belirlendi.

Orman Sınırları Dışına Çıkarılamayacak Alanlar

Özel statülü orman alanları,
Turizm merkezleri,
Sınırları tespit ve ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri,
Turizm bölgeleri ve turizm alanları sınırları içerisinde kalan ormanlık alanlar,
Tohum bahçesi, tohum meşceresi,
Genel müdürlüğün tesis ve binalarının bulunduğu orman alanları ve gen koruma ormanları,
Özel ağaçlandırma için tahsis edilmiş orman alanları, bu sınırların dışına çıkarılamayacak.

Yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarma uygulaması yapılabilmesi için belde, köy ya da mahallelerde, orman kadastrosu ve 2/B madde programlarının yapılıp kesinleşmiş olması ve fenni hata içermemesi gerekecek.

Orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine, ilgili valiliğin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığının söz konusu sahanın bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünden talepte bulunması üzerine başlanacak. Her köy ya da mahalle için talebin tek tek yapılması gerekecek.

Talep üzerine bölge müdürlüğünce inceleme kurulu oluşturulacak. İnceleme kurulu tarafından, talep ile diğer bilgi ve belgeler dikkate alınıp inceleme yapılarak, talep edilen alan ile ilgili rapor düzenlenecek.

Genel Müdürlük, inceleme raporu ve eklerini dikkate alarak yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapacak. Mevzuata uygun bulunmaması durumunda, talebin uygun görülmediği bildirilecek.

Talebin mevzuata uygun bulunması durumunda ise, orman dışına çıkarılacak alanların sınırlarının belirlenmesi amacıyla bu durumu Bakanlığa iletecek. Bakanlık tarafından bu talep, Cumhurbaşkanı Kararı alınması için sınır koordinat değerleri, inceleme raporu, memleket ve orman kadastro haritaları, amenajman ve uydu görüntüsü de eklenerek Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Kararı alınması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına müteakip sınırları bu karar ile belirlenen alanların orman sınırları dışına çıkarılması için genel müdürlüğünün teklifi üzerine bakanlık tarafından komisyon görevlendirilecek.

Orman İçin Yeni Alan Tahsis Edilecek

Orman sınırları dışına çıkarma işlemine konu alanın iki katından az olmamak üzere Hazinenin özel mülkiyetinde ya da devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ya da ilgili birimlerince orman tesis etmek üzere tahsis edilip Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. Komisyon çalışmaları, teslim ve tahsis işlemi gerçekleşmeden ilan edilmeyecek.

Orman olarak kullanılmak üzere tahsisen alınan bu taşınmazın tapuda orman vasfı ile tescili sağlanacak.

Ne düşünüyorsunuz?

258 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Ömerli Rüzgar Enerji Santrali İçin Onlarca Parselde Kamulaştırma Yapılacak

Milas Organize Sanayi Bölgesi’nde Sanayi Parsellerinin Tapuları Çıkarılıyor