in

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Ücret Tarifeleri 2021

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ülke genelinde inşa edilecek yapılarda proje kontrollük işlerinde uygulanacak 2021 zamlı ücret tarifesi açıklandı. Buna göre en düşük ve en yüksek kontrollük işi ücreti belli oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye genelinde hayata geçirilen projelerde proje ve kontrollük işlerini gerçekleştirenlere yönelik 2021 yılında uygulanacak zamlı oranlar yayımlandı. İlgili karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Fiyat Artış Oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının tüm ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye temel yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2021 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;

MADDE 2 – (1) 1980-2000 yılları arasındaki zamanların fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında bulunan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (2,298) ile çarpılması suretiyle bulunur.

MADDE 3 – (1) 6/8/2020 tarihli ve 31205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak suretiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ne düşünüyorsunuz?

170 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Atatürk Orman Çiftliği’nde Arazi İhalesi

İmar Planı Nedir ?