in ,

İş Yeri Kiracılarına Stopaj ve KDV İndirimi !

İş yeri kirası nedeniyle gelir vergisi stopajı ya da KDV ödeyen mükellefler için düzenleme yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre stopaj ve KDV’de indirim yapıldı. Yeni bir müjde ise nakit durumu müsait olan kiracılar, sözleşme gereği gelecek yıla sarkan kiralarını yıl sonuna kadar öderlerse gelecek yılın ödemeleri için bugünkü indirimli vergi fırsatından yararlanacak. Kurban Bayramı’ nın birinci günü, iş yeri kirası sebebiyle gelir vergisi stopajı ya da KDV ödeyen mükelleflere Resmi Gazete ile bayram müjdesi geldi. 31 Temmuz ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında; İşyeri, motorlu araç, nakil vasıtaları, gayrimenkul, gemi, maden, taş ocağı, vb. ve telif haklarının kiralanmasında stopaj oranı yüzde 20’ den yüzde 10’ a, KDV’ye tabi olan işyeri kiralamasında KDV oranı yüzde 18’ den yüzde 8’ e indirildi. İşyeri kiracısı olarak faaliyette bulunan esnaflar, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, serbest meslek faaliyeti gösteren hekimler, avukatlar, mali müşavirler, nakit sıkışıklığında olan işletmelere az da olsa bir can suyu etkisi sağlayacak bu kararlardan dolayı çok mutlu oldular. Bu sayede ödedikleri kiranın yanında mülk sahibinin stopajını da üstlenen işletmeler yüzde 10’ luk bir düşük stopaj ayrıcalığı sağlayacaklar. Bu dönem için işyeri kiralamalarında fatura alan işletmeler de mülk sahibi işletmelere yüzde 18 KDV yerine yüzde 8 KDV ödeyecekler. Nakit durumu müsait olan kiracılar, sözleşme gereği gelecek yıla sarkan kira bedellerini yıl sonuna kadar öderlerse gelecek yılın ödemeleri için bugünkü indirimli vergi ayrıcalığından faydalanabilecekler.

Kira stopajı, mülk sahibinin (gayrimenkul sermaye iradı sahibinin) beyan edeceği kazanca ve ödeyeceği vergiye binaen peşin olarak işletme sahibi kiracı tarafından yapılan vergi kesintisidir. Kira stopajı, GVK’ nın 94. maddesi kapsadığı prosedürlere dair nakden ya da hesaben yapılan ödemelere (avans olarak yapılan ödemeler dahil) uygulanmakta olup hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren birçok kayıt ve prosedürlerdir. (GVK Md. 96) Gelecek yıla ait işyeri kirasının şimdiden peşin olarak nakden ya da hesaben ödenmesi halinde ödeme tarihi itibariyle geçerli olan tevkifat oranı uygulanır.

İşyeri kirasını fatura karşılığı ödeyen işletmelere gelince; Onlar da KDVK’nın 10/b maddesi uyarınca malın tesliminden ya da hizmetin yapılmasından önce fatura ya da benzer belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak suretiyle fatura ya da benzer belgelerin düzenlenmesi halinde vergiyi doğuran olay meydana gelmiş olacağından, peşin ödedikleri kira için indirimli KDV oranı olan yüzde 8’ e tabi olacaklar. Nitekim Maliye’nin, KDV Genel Uygulama Tebliği’ nde bulunan; “Birden çok vergilendirme dönemine yayılarak verilen hizmetlerde, hizmet bedelinin tamamının ya da bir kısmının hizmet ifa edilmeden önce tahsil edilmesi durumunda, fatura ve benzer belge düzenlenmemiş olması koşuluyla KDV doğmaz.” Özetle kira stopajında ve KDV’ sinde getirilen yüzde 10’ luk indirimi yalnızca 2020 yılının son 6 ayı (Temmuz-Aralık) için değil, bunun yanı sıra gelecek yıla sarkan kira ödemeleri için de yıl sonuna kadar uygulamak mümkün olacak.

Ne düşünüyorsunuz?

79 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Covid-19 New York' ta Emlak Sektörünü Vurdu voorgo.com

Covid-19 New York’ta Emlak Sektörünü Vurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 20 Milyon Liralık Destek !