in ,

Süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetecek !

Tasfiye Edilen Faizsiz Tasarruf Finansman Şirketleri İçin Yeni Karar !

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tasfiye edilen evim şirketleri için yeni karar açıklandı !

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK tarafından Resmi Gazete ile yayımlanan karar kapsamında 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiye edildiği, 8 şirketin ise iradi tasfiye sürecine dahil edildiği duyurulmuştu. Kararın açıklanması ile bu şirketler üzerinden faizsiz konut sahibi olmak ve araç almak için birikim yapan kişilerde panik yaşamışlardı.

Yapılan ilk açıklama ile söz konusu şirketlere kayyum ataması yapılacağı, hesapların bu kayyumlar üzerinden takip edileceği, borç alacak tablolarının çıkarılarak hak sahiplerine ödeme yapılacağı belirtilmişti. 28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bu şirketler için yeni bir düzenlemeye gidildi.

BDDK duyurdu !

28 Temmuz tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren yeni torba yasa kapsamında Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesi değiştirildi. Yapılan değişiklikle, tasfiye komisyonunun TMSF tarafından atanacağı ve tasfiye işlemlerinin bu komisyon tarafından yürütüleceği karara bağlandı.

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile yasal çerçeve kazanan tasarruf finansman şirketleri için BDDK üzerinden intibak süreci devam ettiriliyor.

Yapılan yeni düzenlemede “Faaliyet izni kaldırılarak tasfiyesine karar verilen şirketler ile ilgili 5411 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin ikinci, yedinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları, 108 inci, 109 uncu, 110 uncu, 132 nci, 133 üncü, 134 üncü, 137 nci, 138 inci, 140 ıncı, 141 inci ve 142 nci madde hükümleri kıyasen uygulanır. Faaliyet izni kaldırılarak tasfiyesine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin varlıklarının yükümlülüklerini karşılamadığının tespit edilmesi halinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu kararına istinaden tasfiye komisyonu mahkemeden, bu şirketlerin iflasını talep edebilir. Hakkında iflas kararı verilen tasarruf finansman şirketinin iflas tasfiyesinde 5411 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi kıyasen uygulanır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu, bu maddede düzenlenen tasfiyeye dair usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” ifadelerine yer verilirken tasfiye sürecinin TMSF tarafından yürütüleceği karara bağlanmış oldu.

Yeni yapılan düzenlemeler sonucunda tasfiye edilen 21 faizsiz tasarruf finansman şirketi üzerinden birikim yapan kişiler için çok kritik bir konu daha karara bağlanmış oldu. Artık bu şirkette birikimi olan kişiler TMSF tarafından yapılacak olan duyuruları takip edecek.

Ne düşünüyorsunuz?

102 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Toplam 12,9 Milyon Metrekare Hazine Arazisi Kiraya Verildi

Başakşehir Belediyesi Konut İmarlı Arsa Satışı İçin İhaleye Çıkıyor