in

Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem !

Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce düzenlenen resmi senetlere dair usul ve esaslar ile ilgili değişiklik yapıldı. Karar 15 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, resmi senet düzenlenmeden yapılacak ipotek işlemlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre, satış işlemi ile onama sureti ile ipotek işlem isteklerinin beraber yapıldığı durumlarda, taraflarca imzalanan banka ve kurum tarafından elektronik ortamda ya da fiziki olarak gönderilen kredi ya da borç sözleşmesi, tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşmeye ekli onama ipoteği, tesis ve tescil istem belgesi gereğince satış işlemi ile resmi senet düzenlenecek.

İpotek, tapu müdürlüğünde banka ve kurum temsilcilerinin imzaları alınmaksızın, satıcı ya da temsilcileri ile ipotek borçlusu olan alıcı ya da temsilcileri tarafından imzalanan resmi senet, kredi ya da borç sözleşmesi ya da tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine dahil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesine göre tescil edilecek.

FİZİKİ VE ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLECEK

Resmi senet düzenlenmeksizin tescil edilecek olan ipoteklerde, işleme dayanak olan kredi ya da borç sözleşmeleri ya da tasarruf finansman sözleşmeleri, onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi ile diğer belgeler, banka ve kurum tarafından fiziki olarak ya da elektronik ortamda müdürlüğe gönderilecek.

UYUMSUZLUK TESPİTİNDE İŞLEM İADE EDİLECEK

Elektronik ortamda talep edilen işlemlerde düzenlenen tescil onama belgesi ile ipotek belgesi, banka ve kurum ile elektronik ortamda paylaşılacak, banka ve kurum tarafından onaylı suretleri her zaman istenebilecek.

Banka ve kurum tarafından düzenlenen onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesinde bulunan ipotek edilecek taşınmazların tanımlayıcı bilgileri, taşınmazların nitelikleri, yüzölçümleri, ayni ve şahsi haklar ile diğer kısıtlamalar, tapu siciliyle karşılaştırılarak yapılacak. Elektronik ortamda gönderilen ipotek talep bilgi ve belgeleriyle uyumsuzluk tespit edilmesi durumunda işlem iade edilecek.

Banka ve kurum tarafından kredi ya da borç sözleşmesine ya da tasarruf finansman sözleşmesine ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi uyumlu hale getirilerek, elektronik ortamda tekrar gönderilmesinden sonra müdürlükçe düzenlenecek olan tescil onama belgesine taşınmaz maliki ya da temsilcilerinin imzaları alınacak.

RESMİ SENET YERİNE GEÇECEK

Fiziki olarak gönderilen ipotek talep belgelerinde uyumsuzluk tespit edilmesi halinde taraflara bilgi verilecek. Kredi ya da borç sözleşmesi ya da tasarruf finansman sözleşmesine ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi uyumlu hale getirilerek, banka ve kurum temsilcileri ile taşınmaz maliki ya da temsilcilerinin imzaları alınacak.

Kredi ya da borç sözleşmesi ya da tasarruf finansman sözleşmesi ile tescil onama ve tescil istem belgeleri, resmi senet (ipotek akit tablosu) yerine geçecek.

MERKEZİ BAŞVURU HAVALE SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI DA DÜZENLENDİ

Yönetmeliğe, merkezi başvuru havale sisteminin oluşturulması ve sistemden gelen başvuruların hazırlanmasına dair maddeler de eklendi. Buna göre, tapu işlemlerine dair resmi senedin ve tescil istem belgesinin, başvurunun alındığı tapu müdürlüğü dışında tapu işlemi yapmaya yetkili personelce hazırlanması amacıyla, merkezi başvuru havale sistemi oluşturulacak.

Tapu müdürlüklerine yapılan başvurular, başvuru birimi tarafından incelenecek. Başvuru birimi tarafından talebe konu taşınmaz bilgileri ile işleme esas belgeler incelenecek, eksikler tamamlanarak, talebe konu işlem başlama biçimi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden seçilecek. Talep konusu işlemde diğer kurum ve kuruluşlarla TAKBİS dışında yazışma yapılması gereken durumlarda işlem merkezi, başvuru havale sistemine gönderilmeyecek.

Merkezi başvuru havale sistemine gönderilen başvurular, kendiliğinden merkezi başvuru havale sisteminde görevlendirilen personelin başvuru ekranına düşecek. Merkezi başvuru havale sisteminde görevlendirilen personel tarafından başvuru ekranına düşen başvurular, başvuru istem belgesi ve ekleri ile e-arşiv belgelerine göre tescil istem belgesi ve resmi senet hazırlanacak.

GÖREVLİ PERSONEL BELGENİN DOĞRU VE EKSİKSİZ HAZIRLANMASINDAN SORUMLU OLACAK

Merkezi başvuru havale sistemi tarafından görevlendirilen personel, başvuru istem belgesi ve ekleri ile e-arşiv belgelerine göre resmi senedin ve tescil istem belgesinin doğru ve kusursuz hazırlanmasından sorumlu olacak.

Başvuru yapılan müdürlük personeli, resmi senedin ve tescil istem belgesinin imzalanmasından önce belgenin denetimi ile imzaların alınarak işlemin tamamlanmasından sorumlu olacak.

30 Nisan 2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan başvurularda bu madde hükümleri uygulanmayacak.

Ne düşünüyorsunuz?

101 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Asansörlerin Bodruma İnme Zorunluluğu Kaldırıldı !

Kamuya Ait Konutlar Satışa Çıkarıldı !