in

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara Hibe Desteği Sağlanacak

Kadınlar ve Genç Girişimciler Öncelikli !

Genç girişimciler ve kadınlar öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin, üst sınırı 3 Milyon TL, alt sınırı 1.5 Milyon TL’ye kadar olan tarıma dayalı ekonomik yatırımlarına hibe desteği sağlanacak.

21 Kasım’da Resmi Gazete’de bulunan kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi ile ilgili tebliğe göre, ekonomik yatırım hususlarında hibeye temel proje tutarı; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler ya da tüzel kişiler olması durumunda 3 Milyon TL, yatırım niteliği tamamlama olan müracaatlarda 2 Milyon TL, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ya da modernizasyon olan müracaatlarda ise 1.5 Milyon TL üst limitini geçemeyecek. 250,000 TL altındaki müracaatlar kabul edilmeyecek.

YÜZDE 50 HİBE

Başvuruların kabul edilmesi durumunda; hibeye temel proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Başvuru sahiplerinin hibeye temel mal alım tutarının yüzde 50’si oranındaki katkı payını, toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını ve ayni katkıyı kendi öz kaynaklarından temin etmeleri gerekiyor.

Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye temel mal alım tutarı üst limit niteliğinde olacak. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkacak. Mal alım tutarının hibe desteği kısmı kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları kullanılamayacak.

Yatırım programlarına ait; inşaat işleri alım giderleri ile makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine hibe desteği verilecek.

HİBE KAPSAMINDA YER ALMAYAN KALEMLER

Her türlü borçlanma giderleri, faizler, diğer bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, kira ve kur farkı giderleri, arazi, arsa ve bina alım bedelleri, binanın yakıt, su, elektrik ve aidat giderleri, ayrı faturalandırılmış nakliye ve montaj giderleri, bankacılık ve denetim giderleri, iade alınan ya da alınacak vergiler, ikinci el/kullanılmış mal alım giderleri, proje yönetim ve danışmanlık giderleri hibe desteği kapsamında yer almayacak.

Desteğe müracaatlar Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren 90 gün içinde www.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi ile ilgili tebliğle, gerçek ve tüzel kişilerin kırsal ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine dair esaslar da belirlendi.

Buna göre, bu tebliğle belirlenen yatırım hususlarında hibeye temel proje tutarı 500,000 TL üst limitini geçemeyecek. 20,000 TL’nin altındaki müracaatlar kabul edilmeyecek.

Ne düşünüyorsunuz?

280 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Yerinde Dönüşüm İçin Faiz Desteği

Kat Karşılığı Arsa Nedir ?