in ,

Tarımsal Arazi Alım Satımı İçin Veri Tabanı Oluşturuluyor !

Üretimde verimlilik, aktivite ve kalitenin artırılması sağlanacak.

Tarımsal arazi alım ve satımı, ipotek gibi prosedürlerde alıcı ve satıcıların faydalanabileceği bir veri tabanı oluşturulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüteceği politikalar kapsamında su ve toprak kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması ile ilgili çalışmalar yürütülecek. Böylece tarımsal arazi piyasası oluşturulacak. Ülkesel arazi kullanım planlaması yapılacak.

Arazi edindirme çalışmaları ile işletmelerin, arazi büyüklüğünün yeterince gelir getiren tarımsal arazi büyüklüğüne ulaştırılması, tarım parsellerinin tarımsal gelir tekniğine göre değerinin belirlenmesi sağlanacak.

Maliyetler düşürülecek.

Kaba yem maliyetlerinin düşürülmesi kapsamında mera ıslah çalışmalarıyla beraber yem bitkilerinin ekildiği alanların artırılması için yem bitkileri destekleme ödemelerine etkin biçimde devam edilecek.

Bu destekler, üretimin talebe uygun olarak geliştirilmesine, hayvansal üretim ve hayvan varlığının kayıt altına alınmasına, sürdürülebilirliğinin sağlanmasına, ıslah çalışmalarına, genetik kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik oluşturulacak.

Hayvancılığı Geliştirme Projesi ile manda, sığır, koyun, keçi, arı ve ipekböceğinde kalite ve verimin artırılması için ıslah çalışmaları 81 ilde sürdürülecek. Sığır varlığındaki etçi ve toplu ırkların suni tohumlama programlarıyla artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Mazot, gübre ve toprak analizi konularında destek sağlanacak.

Stratejik tarımsal ürünlerin üretimi havzalara göre planlanarak, tarımsal destekler ürün ve alan temelinde çeşitlendirilecek, üretimde verimlilik, aktivite ve kalitenin artırılması sağlanacak.

Üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve çevrenin korunması amacıyla gübre, mazot ve toprak analizi desteklemesi yapılacak. Sertifikalı tohum üretimi ve kullanımı desteklenecek.

Itri-tıbbi bitkilerde tüketici ve sanayi isteklerine yanıt veren kaliteli ve standart ürün üretilmesi için çalışma yapılacak. Bitkisel üretimde rekabetçilik, kümelenme, markalaşma ve yenilikçilik teşvik edilecek.

Ne düşünüyorsunuz?

72 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Yatırımlara Arazi Desteği

Gayrimenkullerin Zekatı Nasıl Hesaplanır ?