in ,

Turizm Sektörü Tek Elden Yönetilecek !

Kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

AK Parti, Turizm Teşvik Kanunu’na yeni düzenlemeler getiren ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın (KTB) denetiminde turizm sektörünün tek elden yönetimini hedefleyen kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

Teklifle, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde bulunan korunan alanlarda hazırlanan her tür ve ölçekteki plan ve plan değişiklikleri yalnızca KTB’ye sunulacak. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ile bu bölge ve merkezlerin dışında olmakla beraber, deniz kıyısı olan ilçelerde, Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerleri, konaklama ihtiva eden tesislerin yapılması amacıyla yatırımcılara tahsis etme konusu ile ilgili KTB yetkili kılınacak.

PLAJ İŞLETMELERİ TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ ALACAK

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri dışında kalan ve imar planları ile turizm amaçlı kullanıma ayrılan alanlar ile jeotermal suyun kullanımına yönelik turizm amaçlı kullanıma konu edilebilecek Hazine taşınmazlarının tahsisi konusu ile ilgili da KTB’ye yetki verilecek. Turizm sektöründe belirli bir standardın getirilmesi için turizm tesislerinin KTB’nin kontrolü ve denetimi altında olmasını sağlamak amacıyla, konaklama tesislerinin ve plaj işletmelerinin bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu getiriliyor. Kamu kurum ya da kuruluşlarının işlettiği konaklama tesisleri, misafirhaneler ile iller evi ve ordu evleri bu düzenlemeden muaf tutuluyor. Bu belgenin alınmaması durumunda faaliyetin sona erdirilmesi yaptırımı getiriliyor. Halihazırda faaliyette bulunan, bakanlık tarafından belgelendirme koşullarını sağlayamayan; yalnız Bakanlıkça belirlenecek asgari standartları mümkün kılabilecek konaklama tesislerine de kolay konaklama tesisi turizm işletmesi belgesi verilerek bu tesisler de Bakanlık denetimine alınacak.

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Benzer şekilde, kruvaziyer liman, yat limanı, çekek yeri, rıhtım ve iskele gibi deniz turizmi tesisleri işletmelerinin de KTB’den turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu getiriliyor. Bu belgenin alınmaması durumunda para cezası yaptırımı öngörülüyor. Mevcut durumda KTB’den belgesiz olarak faaliyet gösteren deniz turizmi tesislerine de belge almaları için üç yıl süre tanınıyor. KTB’nin kontrol ve kontrolü dışında turizm kullanımları oluşmasının önlenmesi, turizm sektörünün tek elden ve kapsayıcı stratejiyle geliştirilmesi hedefi doğrultusunda, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nda değişiklik yapılarak, jeotermal kaynakların turizm amaçlı kullanımına yönelik düzenlemeler ekleniyor.

Ne düşünüyorsunuz?

169 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

Fransız Mimarlara 2021 Pritzker Mimarlık Ödülü !