in

Türkiye Çevre Ajansı Kurulmasına Dair Teklif TBMM’de Kabul Edildi

Çevre politikaları üzerindeki kamu denetimini kaldıracağı nedeniyle uzmanlar karşı çıkmıştı !

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci bölümünde bulunan ilk 12 madde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre Türkiye Çevre Ajansı kurulması da karara bağlandı.

Çevre politikaları üzerinde kamu denetimini kaldıracağını belirten uzmanlar, “Çevre Ajansı’nın kurulmaması gerektiği uyarılarını yapmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanınca 3 yıl süreyle görevlendirilecek Türkiye Çevre Ajansının Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşacak.

Kanuna göre ajansın yönetim kurulu; en az 4 yıllık yükseköğretim gören, meslekleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ya da özel kuruluşlarda en az 5 yıl süreyle görev yapan, mesleki açıdan yeterli bilgiye, deneyime ve devlet memuru olma niteliğine sahip kişiler arasından, Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilecek. Yönetim kurulu üyeleri, gerektiğinde görev süreleri dolmadan görevden alınabilecek.

Ajans organlarıyla hizmet birimlerinin görev ve yetkileri, üyelerinin atanması, teşkilat yapısı ile çalışmasına dair usul ve esaslar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

Ajans başkanına, yardımcılarına ve personeline sosyal ve mali hak ve yardımlar kapsamında yapılan tüm nakdi ve ayni ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi uyarınca belirlenen emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı ya da yetkilendireceği makam tarafından belirlenecek.

Ajansın geliri, genel bütçeden aktarılan tutarların ile birlikte birçok bağış ve yardımlar, Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve sair gelirlerden oluşacak.

Ajans, yapılan bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden, faaliyetleri bundan dolayı yaptığı işlemler açısından harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar sebebiyle damga vergisinden, kiraya verilmemek şartıyla sahip olduğu taşınmazları bundan dolayı emlak vergisinden, tapu ve kadastro işlemleri bakımından, döner sermaye hizmet bedelinden, birçok dava ve icra işleminde teminat yatırma mükellefiyetlerinden de muaf tutulacak.

Ne düşünüyorsunuz?

144 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Çinlilerden 160 Fabrikalık Arazi Talebi

Miras Kalan Tarım Arazisi Nasıl Satılır ?