in ,

Vergi Yapılandırmada Başvuru Süresi 2021’e Ertelendi !

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi yapılandırmada 31 Aralık 2020’de bitecek müracaat süresi 31 Ocak 2021’e, Ocak 2021’deki ilk taksit ödemesi ise Şubat 2021’e ertelendi.

Devlete olan borçların tekrar yapılandırılmasına dair düzenlemenin son müracaat ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Karara göre, tekrar yapılandırma için son müracaat tarihi 31 Aralık 2020’den, 31 Ocak 2021’e uzatıldı.

Yeniden yapılandırma sonrası Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ilk taksit ödemeleri ise Şubat 2021’e ertelendi.

Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), KYK borçları, bütün idari para cezaları, Hazine alacaklarını içine alan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.

Yapılandırma Kapsamında Olan Cezalar

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler sebebiyle kesilen para cezaları gibi bütün idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak.

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, haksız alınan destekleme ödemeleri, ecrimisiller, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, kaynak kullanımı destekleme fonu da yapılandırılabilecek.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre takip edilen diğer alacaklar için de yapılandırmadan faydalanılabilecek.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar başvuru etmesi gerekecek ve en çok 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması halinde, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, ŞUBAT 2021’de gerçekleştirilecek.

Sosyal güvenlik primi idari cezaları, faiz zamları ve gecikme cezaları da yapılandırılabilecek.

Ayrıca il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek.

Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, TOBB, TESK ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları ile sermayesinin yüzde 50’den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları ile ilgili yapılan irtifak hakkı ve kiralama prosedürlerinden kaynaklanan alacaklar ile  il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idareleri, Türk Standartları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer alacak.

31 Ağustos tarihinden önce tespitleri yapılıp Sosyal Güvenlik Kurumunca takibi gerçekleştirilen ve yapılandırma son müracaat tarihine kadar kesinleşenler de yapılandırmadan yararlanabilecek.

Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamına alındı.

Büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne olan borçları da yapılandırılabilecek.

Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylüleri de düzenlemeden faydalanacak.

İşsizlik ödeneğinden faydalandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları durumunda, işsizlik ödeneğinden faydalandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Cumhurbaşkanı; kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi durumunda işverene sağlanan prim desteğinin bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç ya da engelli olması halinde 18 ay süreyle işverene sağlanan prim teşvikinin ve ilave istihdam sağlayan işverene Gelir Vergisi stopaj teşviki ile Damga Vergisi desteği programının süresini 31 Aralık 2023’e kadar uzatma yetkisine sahip.

Esnaf Ahilik Sandığı programının yürürlük tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileri sebebiyle 1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2023 tarihine ertelenecek. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği programının süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisine sahip.

Ne düşünüyorsunuz?

241 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

İmar Hakkı Transferi Nedir ?

Pandemiye Rağmen İş Yeri Kiraları Artışta !