in

Yapı Müteahhitleri İle İlgili Yeni Kararlar Yürürlüğe Girdi !

Yetki belgelerinin geçerlilik süresi yeniden düzenlendi.

Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yeni yönetmelik yürürlüğe girdi.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 9 olan yetki belge grubu sayısı ara sınıflar oluşturularak 15’e çıkarıldı. Sadece yapım işlerine ait ciro sunulması durumunda, alınmak istenilen grup için gerekli iş hacminin % 80’inin son üç yıl içerisinde herhangi bir yılda sağlanmasına imkan verildi.

Yetki belgelerinin geçerlilik süresi, iş deneyim belgesi geçerlilik süresine bağlı olarak asgari 3 yıl olacak şekilde düzenlendi.

Ticari ortaklıklarda yetki belge grup tayininde pilot ortağın asgari % 60 iş tecrübesi, diğer ortakların da % 25 iş tecrübesi sağlaması şartı getirildi.

Kat karşılığı ya da arsa karşılığı işlerin, iş deneyim tutarlarının % 25 fazlasıyla dikkate alınması sağlandı.

Noter onaylı sözleşmesi olmadığı için EKAP kaydı yaptırılamayan kat karşılığı ya da arsa karşılığı işlerin yapı kullanma izin belgesinin 6 ay süreyle “iş deneyim belgesi” olarak kullanılması imkanı getirildi.

Yönetmelik öncesi noter onaylı sözleşme yapanlar için tanınmış muafiyet ise 6 ay daha uzatıldı.

Geçici yetki belgesi uygulaması sanayi sitesi yapı kooperatifleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve teknoloji geliştirme bölgelerinde inşa edilecek yapılar ile 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında proje bazında destek alan işler için genişletildi.

Danıştay kararı kapsamında, yetki belgesi numarası müracaatlarında konkordato ilan eden ve işlerini askıya alanlara yönelik kısıtlama da kaldırıldı.

Değişiklik kapsamında, yapı kooperatifleri artık yalnız kurumlar vergisinden muafiyet koşullarını sağlamaları halinde geçici yetki belgesi alabilecek.

6306 sayılı Kanun ya da 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek üzere kamu tüzel kişileri tarafından kurulan ticari kurum ve kuruluşlar geçici yetki belge numarası verilerek yeterlik sisteminden muaf tutulacak. 6362 sayılı SPK Kanunu’na tabi olup ortaklarından en az biri % 20 oranında iştirak eden kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde tüzel kişi olan kuruluşlar yeterlilik sisteminden muaf tutulacak.

Ne düşünüyorsunuz?

144 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Küresel Gayrimenkul Piyasasında Balon Öngörüsü

Bankaların Kredi Onayı Ne Kadar Sürer ?