in ,

Yatırımlara Arazi Desteği

2021-2023 döneminde toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz kullanılacak.

İstihdamın artırılması ve yatırımların teşviki için Hazine taşınmazları, yatırımcılara tahsis edilmeye devam edilecek ve 2021-2023 döneminde toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz kullanılacak.

Yatırımların desteklenmesi amacıyla Hazineye ait taşınmazların eğitim, turizm, tarım, hayvancılık gibi yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılması uygulaması devam ettirilecek. Ayrıca Hazine taşınmazları, proje bazlı yatırımlara arazi desteği sağlamak için arz edilecek.

Hazine taşınmazları arzının alternatif kullanım alanlarına göre özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri ile gerçek kişilerin istekleri de göz önünde bulundurularak hızlıca sağlanması, gayrimenkul sektörünün yönlendirilmesi, Hazine taşınmazlarının verimli ve daha etkin kullanılmasının sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda, Hazine taşınmaz portföyü genişletilerek yatırımcılara sunulacak. Toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının 2021-2023 döneminde arzı gerçekleştirilecek.

Bu yılın Eylül ayı itibarıyla 477 kişilik istihdam taahhüdü ve 89 milyon liralık yatırım karşılığında 3,9 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı tesis edildi. Yine yatırımcıların kullanımına sunulmak üzere 20,3 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı ilana çıkarıldı.

Yatırımların proje bazında desteklenmesine dair düzenleme ile aşağı yukarı 1,1 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı üzerinde, 4 bin 623 kişi istihdam ile yatırımcılar lehine 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı ve 22 milyar lira sabit yatırım tesis edildi.

Ek Süre Tanınıyor

Yatırımların teşviki kapsamında daha önce mülkiyeti özel bütçeli idarelere, Hazineye, il özel idarelerine ya da belediyelere ait olan ve yatırım yapılmak amacıyla tüzel kişilere ya da gerçek kişilere bedelsiz devredilen ya da süresiz kullanma izni verilen taşınmazlar üzerinde taahhüt edilen yatırımları tamamlamalarına imkan sağlamak için yatırımcılara ek süre tanınırken, süre uzatımına dair prosedürler sürdürülecek.

Sözleşme sürelerinin bitmesi beklenmeden, taşınmaz tahsis edilen yatırımcı ve işletmeciler için yeni bedel üzerinden sözleşme düzenlenerek 49 yıla kadar uzatılması, bu yatırımcıların kredibilitesinin artırılmasıyla turizm tesislerinin yenilenmesi imkanı da sağlandı. Toplam 164 turizm tesisinin irtifak hakkı süresi 49 yıla kadar uzatılırken 2,5 milyar lira gelir elde edildi. Bu doğrultuda süre uzatımına dair prosedürler sürdürülecek.

Ne düşünüyorsunuz?

49 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Bitişik Nizam, Ayrık Nizam, Blok Nizam Nedir ?

Tarımsal Arazi Alım Satımı İçin Veri Tabanı Oluşturuluyor !