in

Yılda 2 Defa Vergi Alınacak !

2021’de başlıyor !

Şubat ayında ertelenen değerli konut vergisi 2021 yılında yürürlüğe girecek. Emlak vergisi değeri 5 milyon liranın üzerinde çok sayıda evi olanlar vergiye tabi olacak. Lüks bir evde hisse sahibi olanlar da lüks konut vergisini ödeyecek.

Değerli konut vergisini kimler öder ?

2020 emlak vergisi değeri 5 milyon lira üzerinde olan ev sahipleri önümüzdeki yıl değerli konut vergisi ödeyecekler.

Ödemeler ne zaman, nereye yapılacak ?

Ev sahipleri 2021’in Şubat ve Ağustos ayında olmak suretiyle iki taksit şeklinde konutun bulunduğu ildeki vergi dairesine ödeme yapacak.

Evin değeri nasıl belirlenecek ?

Değerli konut vergisi matrahının belirlenmesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan değerlemeler artık dikkate alınmayacak ve bundan böyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce herhangi bir ev değerleme çalışması da yapılmayacak. Taşınmazın belediyeler tarafından belirlenen bina vergi değeri temel alınacak.

Ne kadar ödeme yapılacak ?

Emlak vergi değeri 5 milyon TL ile 7.5 milyon TL arasında olan evlerde, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3,
7.5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan evlerde, 7.5 milyon TL için 7 bin 500 TL’yi aşan kısım için binde 6,
10 milyon TL’den çok olan evlerde 10 milyon TL’si için 22 bin 500 lira, daha fazlası için ise binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.

Örnek; 8.5 milyon TL değerinde bir taşınmazın 7.5 milyon lirası için 7.500 TL,  aşan kısmı 1 milyon liranın binde 6’sına tekabül eden 6 bin TL olmak suretiyle toplam 13 bin 500 TL değerli konut vergisi ödenecek.

Kimler vergiden muaf olacak ?

Türkiye sınırları içerisinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar gelir durumuna bakılmaksızın muafiyet kapsamına alındı.

Birden çok bu nitelikte evi olanlar en düşük değerde olanı istisna tutup diğerlerini beyan edecek.

Yabancı devletlere ait olup konsolosluk ve elçilik olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine, Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara ait mesken nitelikli taşınmazlar,

Genel ve özel bütçeli idarelerin, üniversitelerin, belediyelerin, ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,

Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni yapılan mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dahil) değerli konut vergisi ödemeyecek.

Hissesi Olan Da Vergi Ödeyecek

Lüks bir evde hissesi olanların da vergiye tabi olduğunu dile getiren PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Ersun Bayraktaroğlu, “Söz gelimi 2020 yılı emlak vergisi değeri 6 milyon lira olan bir evin yüzde 50’si sizin. Bu durumda sizin varlığınız gerçekte 3 milyon lira. Yani 3 milyonluk konuta tek başınıza sahip olsaydınız vergi ödemeyecektiniz. Bu değer 5 milyon TL’lik sınırın altında ancak vergi direkt olarak meskenin emlak vergisi değeri üzerinden hesaplandığı diğer bir ifadeyle toplam tutara bakıldığı için siz de payınız oranında vergi ödeyeceksiniz. Payınız yüzde 10 da olsa durum böyle. Bu hususta bir düzenleme bekledik yalnız gelmedi” şeklinde konuştu.

Ne düşünüyorsunuz?

53 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Bankaların Satış İhalelerine Nasıl Başvuru Yapılır ?

Gayrimenkulde Yola Terk Nedir ?